Liigu edasi põhisisu juurde

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

Maikuu ilmaprognoos

Keskkonnaagentuur 03.05.2023

Mai 2023: Külma kuu alguse, pärast 10. maid keskmisele lähedase ja kuu lõpu keskmisest soojema ilma tulemusel kujuneb kuu keskmine õhutemperatuur tervikuna normilähedaseks (norm 9,0..11,9°C).

Loe edasi

Äikese hooaeg aastal 2022

Keskkonnaagentuur 11.01.2023

2022. aastal esines keskmisest vähem äikest. 2022. aastal registreeris NORDLIS välgudetektorite võrgustik Eestis 21% vähem äikest kui perioodil 2005-2021 keskmiselt.

Loe edasi

Äikese analüüsid

Keskkonnaagentuur 11.01.2023

Analüüsides antakse ülevaade erinevate aastate äikesehooaegadest. Ära on toodud välkude jaotus kuude kaupa, välgulöökide päevane ning ruumiline jaotus ja võrdlus varasemate aastatega.

Loe edasi
Sertifikaadid

Ilmavaatlusteenuse, ilmaprognoositeenuse ja lennumeteoroloogiateenuse osutamise kvaliteeti kontrollib sertifitseerimisfirma BM Certification Estonia OÜ, kelle poolt välja antud sertifikaat tõendab, et nimetatud ilmateenused vastavad rahvusvahelise standardi ISO 9001 nõuetele.

Keskkonnaagentuur on Transpordiameti poolt sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutaja (lennumeteoroloogilise prognoos- ja hoiatusteabe koostamise ning ilmavaatlusteenuse osutamise osas) ning omab vastavat sertifikaati, mis kinnitab organisatsiooni vastavust Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr  2017/373, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühtsed nõuded ning annab Keskkonnaagentuurile õiguse osutada lennumeteoroloogilist teenust Tallinna lennuinfopiirkonnas ja lennuväljadel.