Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade


ILM on atmosfääri seisund antud momendil, mida iseloomustab ilmaelementide (õhutemperatuur, tuul, niiskus, õhurõhk, sademed, pilved jne) kompleks.

KLIIMA all mõtleme piirkonnale iseloomulikku ilmastikurežiimi paljude aastate jooksul, mida iseloomustatakse nii tüüpilise ilmastikuga kui ka äärmuslike olude esinemissagedusega.

Vaata lisaks


Andmeallikad
Lisainfo
Õigusaktid
Õigusaktid
EL seadusandlus
Rahvusvaheliste organisatsioonide nõuded, standardid, soovitused
Sertifikaadid

Ilmavaatlusteenuse, ilmaprognoositeenuse ja lennumeteoroloogiateenuse osutamise kvaliteeti kontrollib sertifitseerimisfirma BM Certification Estonia OÜ, kelle poolt välja antud sertifikaat tõendab, et nimetatud ilmateenused vastavad rahvusvahelise standardi ISO 9001 nõuetele.

Keskkonnaagentuur on Transpordiameti poolt sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutaja (lennumeteoroloogilise prognoos- ja hoiatusteabe koostamise ning ilmavaatlusteenuse osutamise osas) ning omab vastavat sertifikaati, mis kinnitab organisatsiooni vastavust Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr  2017/373, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühtsed nõuded ning annab Keskkonnaagentuurile õiguse osutada lennumeteoroloogilist teenust Tallinna lennuinfopiirkonnas ja lennuväljadel.

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

COPERNICUS 2023 – tähelepanuväärne aasta jätkub, möödus kõige soojem sügis põhjapoolkeral. 2023. aastast kujuneb kõige soojem aasta mõõteajaloos.

Keskkonnaagentuur 07.12.2023

Copernicuse kliimamuutuste seire teenus (C3S), mida osutab Euroopa Komisjoni nimel ja Euroopa Liidu rahastusel Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus (ECMWF), avaldab korrapäraselt igakuiseid kliimaülevaateid, kus teavitab globaalse maapinnalähedase õhu- ja maailmamere temperatuuri, mere jääkatte

Loe edasi

Euroopa kliimaraport 2022

Keskkonnaagentuur 19.06.2023

Kliimamuutuse mõjud Euroopale on suured, kuid taastuvate energiaallikate kasv annab tulevikulootust. Euroopa kliimaraport 2022 näitab, kuidas Euroopa on alates 1980. aastatest soojenenud maailma keskmisest kaks korda enam.

Loe edasi