Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 02.09.2022  /  Uuendatud: 19.03.2024

Käesoleva väljaande eesmärgiks on anda ülevaade nii Eestis möödunud sajandi jooksul toimunud kliimamuutustest kui ka projektsioonidest ja hinnangutest tuleviku kliimale Eestis kuni aastani 2100.

Pidades silmas globaalset konteksti ning sellest tulenevaid lokaalseid seoseid, on ülevaatesse koondatud olemasolevad teadmised atmosfääri ja aluspinna kliima ning selle muutumise kohta Eestis ja Läänemere regioonis.

Ülevaade on koostatud ühe osana projektist "Eesti kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine“. Projekti käigus valminud aruanne „Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100“ on alusmaterjaliks atmosfääri seisundist mõjutatud valdkondade analoogiliste hinnangute koostamisel.

Tutvu väljaandega: Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100

Graafik erinevate stsenaariumite kiirguslik mõjust
Erinevate stsenaariumite kiirguslik mõju (Meinshausen et al., 2011)