Liigu edasi põhisisu juurde

Loodushoidu ja –kaitset võib pidada sama vanaks kui inimkonda. Eestis peetakse aktiivset, riikliku tasandi looduskaitset vähemalt sajandi vanuseks. Looduskaitse tasakaalustab paljude loodusvarasid kasutavate majandusharude tegevust ja on riigile üks olulisim kestliku arengu tagaja.

Sood

Keskkonnaagentuur 10.04.2023

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt koordineeritud 2013. aasta inventuurist selgus, et Eesti territooriumist katavad sood ligi 278 000 ha ehk 6,1%.

Loe edasi

Niidud

Keskkonnaagentuur 10.04.2023

Aastal 2020 katsid niidud ligi 150 000 ha ehk 3,3% Eesti territooriumist. Kaitstavatele aladele jääb 94 700 ha ehk 63% Eesti niitudest.

Loe edasi

Rohevõrgustik: üldplaneeringute analüüs ja planeerimise juhend

Keskkonnaagentuur 04.07.2023

Töö eesmärgiks oli analüüsida kohalike omavalitsuste üldplaneeringute rohevõrgustikku ning puuduste leidmisel anda soovitusi planeeringute kvaliteedi tõstmiseks. Lisaks koostati rohevõrgustiku paremaks planeerimiseks ja toimivuse tõstmiseks juhend, mis on mõeldud nii planeerijatele, kohalikele omavalitsustele kui ka ministeeriumitele ja nende allasutustele.

Loe edasi

Looduskaitse arvudes

Keskkonnaagentuur 15.05.2023

Värskest 2022. aasta Keskkonnaagentuuri looduskaitse ülevaatest selgub, et Eesti pindalast (koos territoriaalmerega) on endiselt kaitse all 23 protsenti ning maismaal on kaitsealust territooriumi 19,6 protsenti. Ülevaatest saab lugeda veel sellest, et aastaga on Eestis lisandunud oluliselt kaitsealuste liikide püsielupaiku ning eelmisel aastal moodustati neli uut looduskaitseala.

Loe edasi

Looduskaitse statistika

Keskkonnaagentuur 13.02.2023

Eesti looduskaitse statistika andmed on nüüdsest kantud interaktiivsetele graafikutele ja kaartidele. Interaktiivne sisu võimaldab vaadata igapäevaselt uuenevaid kaitstavate alade statistilisi näitajaid maakondade, kohalike omavalitsuste ja kaitstavate objektide tüüpide kaupa. 

Loe edasi