Liigu edasi põhisisu juurde

Loodushoidu ja –kaitset võib pidada sama vanaks kui inimkonda. Eestis peetakse aktiivset, riikliku tasandi looduskaitset vähemalt sajandi vanuseks. Looduskaitse tasakaalustab paljude loodusvarasid kasutavate majandusharude tegevust ja on riigile üks olulisim kestliku arengu tagaja.

Sood

10.04.2023

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt koordineeritud 2013. aasta inventuurist selgus, et Eesti territooriumist katavad sood ligi 278 000 ha ehk 6,1%.

Loe edasi

Niidud

10.04.2023

Aastal 2020 katsid niidud ligi 150 000 ha ehk 3,3% Eesti territooriumist. Kaitstavatele aladele jääb 94 700 ha ehk 63% Eesti niitudest.

Loe edasi

Looduskaitse arvudes 2023

Andis välja Keskkonnaagentuur | 10.05.2024

2024. a looduskaitsekuu alguseks valminud kaardilugu, mis võtab kokku 2023. aastal toimunud muutused looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektides.

Loe edasi

Rohevõrgustik: üldplaneeringute analüüs ja planeerimise juhend

Andis välja Keskkonnaagentuur | 04.07.2023

Töö eesmärgiks oli analüüsida kohalike omavalitsuste üldplaneeringute rohevõrgustikku ning puuduste leidmisel anda soovitusi planeeringute kvaliteedi tõstmiseks. Lisaks koostati rohevõrgustiku paremaks planeerimiseks ja toimivuse tõstmiseks juhend, mis on mõeldud nii planeerijatele, kohalikele omavalitsustele kui ka ministeeriumitele ja nende allasutustele.

Loe edasi

 

 

Avaldatud: 15.12.2021  /  Uuendatud: 27.03.2024