Liigu edasi põhisisu juurde

Ulukiks nimetatakse looduses vabalt elavat imetajat või lindu ja jahiulukiteks loomi-linde, kellele peetakse jahti. Eestis võib jahti pidada 20-le imetajaliigile ja 30-le linnuliigile. Tagamaks jahiulukite asurkondade head seisundit ja seeläbi ka nende jätkusuutliku küttimist, on vaja asurkondi järjepidevalt seirata.

Ulukiseire tulemusena koostakse igal aastal kõiki jahiulukiliike hõlmav seirearuanne, mis sisaldab küttimisettepanekuid. Siia lehele on koondatud meie jahiulukite seire ja uuringu materjalid. 

Keskkonnanäitajad

Vaata kõiki teemal Ulukid

Ulukikahjustused ja suurkiskjakahjud

10.04.2023

Eestis hüvitatakse looduskaitseliselt oluliste loomaliikide tekitatud kahjustused ja kahjude ennetamiseks tehtud kulutused. Selle looduskaitselise meetme eesmärk on lisaks tekitatud kahjude otsesele korvamisele laiemalt ka inimese ja looduse suhetes tasakaalu hoidmine ning loodust arvestava jätkusuutliku keskkonnakasutuse arendamine.

Loe edasi

Publikatsioonid

Vaata kõiki teemal Ulukid

Ulukiasurkondade seisund

Andis välja Keskkonnaagentuur | 19.07.2023

Kaardilugude kogumik „Ulukiasurkondade seisund“ on ajakohastatud uute seireandmetega. Kogumikus on lühikokkuvõtted jahiulukite asurkondade seisunditest ja seireandmed on visualiseeritud interaktiivsete kaartide-graafikutega. Kaardilugusid uuendatakse iga-aastaselt seiretulemuste põhjal.

Loe edasi

Ulukite arvukus ja küttimine

Andis välja Keskkonnaagentuur | 07.07.2022

VÄRSKED ANDMED! Keskkonnaportaalis on avaldatud 2024. aasta aruanne ulukiasurkondade seisundist koos küttimissoovitustega ning ulukite tekitatud metsakahjustused.

 

 

Loe edasi
Õigusaktid

 

 

Avaldatud: 20.12.2021  /  Uuendatud: 22.11.2023