Liigu edasi põhisisu juurde

Ulukiks nimetatakse looduses vabalt elavat imetajat või lindu ja jahiulukiteks loomi-linde, kellele peetakse jahti. Eestis võib jahti pidada 20-le imetajaliigile ja 30-le linnuliigile. Tagamaks jahiulukite asurkondade head seisundit ja seeläbi ka nende jätkusuutliku küttimist, on vaja asurkondi järjepidevalt seirata.

Ulukiseire tulemusena koostakse igal aastal kõiki jahiulukiliike hõlmav seirearuanne, mis sisaldab küttimisettepanekuid. Siia lehele on koondatud meie jahiulukite seire ja uuringu materjalid. 

Keskkonnanäitajad

Vaata kõiki teemal Ulukid

Ulukikahjustused ja suurkiskjakahjud

10.04.2023

Eestis hüvitatakse looduskaitseliselt oluliste loomaliikide tekitatud kahjustused ja kahjude ennetamiseks tehtud kulutused. Selle looduskaitselise meetme eesmärk on lisaks tekitatud kahjude otsesele korvamisele laiemalt ka inimese ja looduse suhetes tasakaalu hoidmine ning loodust arvestava jätkusuutliku keskkonnakasutuse arendamine.

Loe edasi

Kütitud suurkiskjate arv

10.04.2023

Eesti suurkiskjate asurkondade elujõulisuse säilitamiseks on vaja vältida juurdekasvumäära ületavat küttimismahtu ja hoida küttimisvalimi soolis-vanuseline struktuur võimalikult sarnane loodusliku asurkonna struktuurile.

Loe edasi

Publikatsioonid

Vaata kõiki teemal Ulukid

Ulukiasurkondade seisund

Andis välja Keskkonnaagentuur | 19.07.2023

Kaardilugude kogumik „Ulukiasurkondade seisund“ täienes kaardilooga „Väikekiskjate asurkondade seisund. Lühikokkuvõte 2023 aasta aruandest“. Kogumikus on kaardilood jahiulukite asurkondade seisundite kohta. Kaardilugusid uuendatakse iga-aastaselt seiretulemuste põhjal.

Loe edasi

Ulukite arvukus ja küttimine

Andis välja Keskkonnaagentuur | 07.07.2022

VÄRSKED ANDMED! Keskkonnaportaalis on avaldatud 2023/2024 jahiaasta küttimisandmed. Eelnevate aastatega võrreldes suurenes kütitud punahirvede, metssigade, huntide, mäkrade ja kormoranide arv. 

Loe edasi
Õigusaktid

 

 

Avaldatud: 20.12.2021  /  Uuendatud: 22.11.2023