Liigu edasi põhisisu juurde
Kaardilood
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 19.07.2023  /  Uuendatud: 12.06.2024

Kaardilugude kogumik „Ulukiasurkondade seisund“ täienes kaardilooga „Väikekiskjate asurkondade seisund. Lühikokkuvõte 2023. aasta aruandest“. Kogumikus on kaardilood jahiulukite asurkondade seisundite kohta. Edaspidi uuendatakse kaardilugusid iga-aastaselt seiretulemuste põhjal.

Kaardiloo suures aknas kuvamiseks, jagamiseks jm toiminguteks vaata kaardilugu SIIT.

Märksõnad: jahiulukid, sõralised, pabulaloendus, jäljeloendus, jahiaegsed vaatlused, seirevõrk, jäljeindeks, bioproovid, suurkiskjad, ulukiseire, väikeuluk, pabulaindeks.