Liigu edasi põhisisu juurde

Vedelkütuste kvaliteediseire hõlmab bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kontrolli, lisaks ka kergeid ja raskeid kütteõlisid ning biokütuseid.

Ülevaade


Õhu kvaliteet mõjutab otseselt meie tervist ja meid ümbritsevat keskkonda. Seetõttu on sisepõlemismootorites ja kütteõlidena kasutatavatele vedelkütustele kehtestatud erinevad keskkonnanõuded. Valdkonna pidev seire tagab kvaliteetsete kütuste kasutamise Eestis.

Kütuseseire andmekogust on võimalik saada infot nii tanklate kui ka paiksete mahutite ja kütuseseire tulemuste kohta.

Kütuseseire andmekogus on 494 tanklat. Kõige rohkem tanklaid on Harjumaal (173), järgnevad Tartumaa (59) ja Pärnumaa (42).

Kütuseseire andmekogu andmetel on Eestis müüdavate mootorikütuste kvaliteet aastatega tunduvalt paranenud. 2022. aastal võeti tanklatest 561 kütuseproovi. Nõuetele ei vastanud 3 kütuseproovi. Ühel juhul oli tegemist diislikütuse tiheduse mittevastavusega, teistel juhtudel oktaaniarvu nõuetele mittevastavusega. Mittevastavad proovid olid Ida-Virumaal (diislikütus), Tartumaal (bensiin 98) ja  Valgamaal (bensiin 98).

Kütteõliproove võeti 2022. aastal 90. Mittevastavaid proove oli 4. Esines põlevkiviõli tsingi- ja veesisalduse mittevastavust vastavalt kolmel ja ühel korral. Mittevastavused esinesid Tartumaal (veesisaldus), Järvamaal (tsingisisaldus), Võrumaal (tsingisisaldus) ja Jõgevamaal (tsingisisaldus).

 

Avaldatud: 30.10.2023  /  Uuendatud: 01.11.2023