Liigu edasi põhisisu juurde

Põhjavesi on Eestis peamine joogiveeks kasutatav mageveeallikas. Meil on põhjavesi kättesaadav peaaegu kõikjal, kuid sageli võib see oma looduslike omaduste või inimtegevusest mõjutatuse tõttu vajada mõningast töötlemist, et tagada tervisele ohutu ja kvaliteedinõuetele vastav joogivesi.

2020. aastal hindas Eesti Geoloogiateenistus kõigi 31 põhjaveekogumite keemilise ja koguselise seisundi. Võrreldes eelmise hinnangu perioodiga 2014. aastal vähendati põhjaveekogumite arvu, täiendati metoodikat ning kasutati rohkem põhjavee ja pinnavee omavahelise sõltuvuse infot. Hinnangu tulemusena osutus 8 põhjaveekogumit halba seisundisse (Kambriumi–Vendi Voronka, Ordoviitsiumi Ida-Viru, Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini, Siluri–Ordoviitsiumi Matsalu, Siluri–Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, Kvaternaari Vasavere ja Kvaternaari Prangli põhjaveekogum). Lisaks hinnati 6 põhjaveekogumit heasse, kuid ohustatud seisundisse. Kokkuvõttes on hinnangu kohaselt Eestis 74% põhjaveekogumitest heas keemilises ja 94% kogumitest heas koguselises seisundis. 

Loe 2020. aasta põhjavee seisundi kokkuvõtet siit. Lisaks vaata ka põhjavee seisundi interaktiivset kaardilugu.

Põhjaveekogumite 2020. aasta seisundi aruande failid on leitavad siit:

Antud töö rahastati Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.

Avaldatud: 08.05.2023  /  Uuendatud: 02.04.2024