Liigu edasi põhisisu juurde

Muld ja selle seisund on äärmiselt oluline ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede pakkumise seisukohast, eriti nn reguleerivate ja säilitavate hüvede osas, mis on vajalikud kvaliteetse elukeskkonna ja ökosüsteemide toimimise ning toiduohutuse ja toiduga kindlustatuse tagamiseks.

Ülevaade


Mullaseire ülesanne on selgitada ja mõista muldades toimuvate looduslike tingimuste põhjustatud muutuste iseärasusi ning jälgida inimtegevusest tuleneva mõju määra mullastikule. Oluline on uurida muldadele kahjulikke tegureid, et selgitada neist tulenevate muutuste mõju keskkonnaohtlikkust. Mullaseire laiemad eesmärgid Euroopa Liidu tasandil on mulla viljakuse parandamine, inimeste tervisele ja keskkonnale ohu vähendamine, kliimamuutuste mõju leevendamiseks ja sellega kohanemiseks võimaluste pakkumine ning mulla tervendamisega seotud võimaluste ergutamine.

Euroopa Liidu mullastrateegiast tulenevalt seatakse lähitulevikus mulla hea seisundi ning maahõive eesmärgid ja rakendatakse vastavad meetmed.

Maahõive kontseptsiooni väljatöötamine on Eestil alles ees. Esmase ülevaate maahõivest annab Keskkonnaagentuuris ETAKi (Eesti Topograafiline Andmekogu) andmete alusel tehtud analüüs sellest, kui palju on Eesti pinnast kaetud tehisobjektidega. Samuti on sisutamisel maahõivehierarhia, et prioriseerida, kus milline maakasutus tuleb tagada – millised alad tuleb säilitada looduslikena, kus tuleb tagada toidutootmine, kus tuleb taastada süsinikurikkad kooslused ning kus võib loodust ja elukeskkonda kahjustamata nt tuuleparke arendada.

 

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

Eesti maahõive kaardistus 2023

Andis välja Keskkonnaagentuur | 27.06.2023

Eesti maahõive 2023 kaardistuse eesmärgiks on anda ülevaade, kui suur osa Eesti pindalast on erinevate objektide poolt hõivatud. Töö käigus valmisid Microsoft Excelil põhinevad statistika tööriistad ning maahõivet iseloomustavad kaardikihid.

Loe edasi
Avaldatud: 06.09.2023  /  Uuendatud: 12.01.2024