Liigu edasi põhisisu juurde

Tutvu keskkonnaseire tulemustega

Väljaanded & ülevaated
Keskkonnaseire
klaaskuul mere ääres

Tutvustame värskemaid keskkonnaseire tulemusi, et anda ülevaade keskkonnas toimuvast. 

Keskkonnaagentuur koostöös erinevate partneritega jälgib ja mõõdab paljusid keskkonnaparameetreid ja ilma näitajaid, tehes seda maapõuest kuni atmosfääri kõrgemate kihtideni.   

Aastatepikkuse keskkonnaandmete kogumise tulemusena saame anda keskkonnaseisundile hinnanguid ja omame terviklikku ülevaadet sellest, kuidas looduskeskkonnal läheb.  

Igal aastal tekib seire käigus huvitavaid leide ja tähelepanekuid, mida teistega jagada. Soovime kõigini tuua eelmise aasta keskkonnaseire tulemusi, tähelepanekuid ja huvitavamaid momente, tõstes iga Eesti inimese keskkonnateadlikkust.   

Igaüks meist soovib elada keskkonnas, kus on säilinud elurikkus, puhas õhk ja vesi. Me kõik kasutame looduse hüvesid, mõnikord seda endalegi teadvustamata. Loodame, et videoülevaated aitavad selgitada looduses toimuvaid muutuseid ja annavad mõtteid, kuidas ka ise keskkonda paremini hoida.

Uuri lähemalt kaardiloost, kus ja milleks seiret tehakse.

  • Vaata ka seiret tutvustavat videot

 

2022


Meteoroloogilise seire 2022 kokkuvõte (avaldatud 4. jaanuaril 2023)

Meteoroloogilise seire eesmärk on tagada ülevaade Eesti ilmast reaalajas ja pikaajalised usaldusväärsed andmed erinevate prognooside ja hoiatuste koostamiseks.

2022. aasta ilma ülevaade (kaardilugu)

Eesti meteoroloogia aastaraamat 2022 (kaardilugu)

TOP 10 ilmasündmust aastast 2022

Loe TOP 10 ilmasündmuste kohta täpsemalt Keskkonnaagentuuri blogist.

Jooksvalt hoia Eesti ilmal silma peal ILM+ ilmaäpi vahendusel.

Hüdroloogilise seire 2022 kokkuvõte (avaldatud 2. märtsil 2023)

Hüdroloogilise seire eesmärk on tagada ülevaade Eesti veeressursist nii reaalajas, kui tagada pikaajalised usaldusväärsed andmed prognooside ja hoiatuste koostamiseks. Videos näete möödunud aasta tähelepanuväärsemaid hüdroloogilisi sündmusi.

Hüdroloogiline aastaraamat 2022 (kaardilugu)

Soo aastaraamat 2022 (kaardilugu)

TOP 10 hüdroloogia valdkonna sündmust aastast 2022

Loe TOP 10 hüdroloogiliste sündmuste kohta täpsemalt Keskkonnaagentuuri blogist.

Metsaseire 2022 kokkuvõte

Ilmub 6. aprillil 2023

Eluslooduse seire 2022 kokkuvõte

Ilmub 4. mail 2023

Mullaseire 2022 kokkuvõte

Ilmub 1. juunil 2023

Mereseire 2022 kokkuvõte

Ilmub 6. juulil 2023

Välisõhu seire 2022 kokkuvõte

Ilmub 3. augustil 2023

 

2021


Kui palju on meil vett? (avaldatud 12. mail 2022)

Hüdroloogilise seire eesmärk on tagada ülevaade Eesti kvantitatiivsest veeressursist reaalajas ja pikaajalised usaldusväärsed andmed prognooside ja hoiatuste koostamiseks. Milline oli 2021. aasta meie veekogudel, saab teada hüdroloogilise aastaraamatu kaardiloost.

2021. a seiret tutvustav video:

Mida teeb meie ilm? (avaldatud 9. juunil 2022)

Meteoroloogilise seire eesmärk on tagada ülevaade Eesti ilmast reaalajas ja pikaajalised usaldusväärsed andmed erinevate prognooside ja hoiatuste koostamiseks.

Milline oli ilm 2021. aastal, saab täpsemalt uurida Eesti meteoroloogia aastaraamatu kaardiloost.

2021. a seiret tutvustav video:

Jooksvalt hoia Eesti ilmal silma peal ILM+ ilmaäpi vahendusel.

Kuidas läheb meie elusloodusel? (avaldatud 14. juulil 2022) 

Eluslooduse seire eesmärk on koguda andmeid kaitstavate liikide ja elupaikade kaitse korraldamiseks. 

Täiendavat infot leiab ka eluslooduse mitmekesisuse seire kaardiloost ja jahiulukite kohta leiab infot siia klõpsates.

 2021. aasta seiret tutvustav video: 

Kui soovid ise seiresse panustada, laadi alla loodusvaatluste nutirakendus LVA ja asu loodust vaatlema!

Kui puhas on meie õhk? (avaldatud 11. augustil 2022)

Välisõhu seire eesmärk on jälgida kohalikku välisõhu kvaliteeti, õhusaaste levimist üle riigi piiride, sademete keemilist koostist ning analüüsida õhukvaliteedi muutusi.

Kus asuvad meie välisõhu seirejaamad, vaata siia klõpsates

2021. aasta seiret tutvustav video: 

Elu tärkab mullast! (avaldatud 8. septembril 2022)

Mullaseire eesmärk on selgitada muldade loodusliku ja antropogeense muutumise iseärasusi, et mõista muutuste määra nii looduslike tingimuste kui ka inimtegevuse mõjul.

Kus asuvad meie mulla seirejaamad, vaata siia klõpsates

Mullaseire tulemusi kokkuvõttev video:

Minge metsa! (avaldatud 11. oktoobril 2022)

Metsaseire eesmärk on metsade ja metsamuldade seisundi ning aineringe jälgimine.  Samuti toimuvate muutuste selgitamine ja prognoosimine. Metsaseire andmete põhjal on võimalik selgitada kliimamuutuste, õhusaaste ja muu inimtegevuse mõju metsa ökosüsteemile ning teha kindlaks, jälgida ja analüüsida metsakahjurite levikut. 

Loe metsaseire kohta rohkem siit.

Metsaseire tulemusi kokkuvõttev video