Liigu edasi põhisisu juurde

Tutvustame värskemaid keskkonnaseire tulemusi, et anda ülevaade keskkonnas toimuvast. 

Keskkonnaagentuur koostöös erinevate partneritega jälgib ja mõõdab paljusid keskkonnaparameetreid ja ilma näitajaid, tehes seda maapõuest kuni atmosfääri kõrgemate kihtideni.   

Aastatepikkuse keskkonnaandmete kogumise tulemusena saame anda keskkonnaseisundile hinnanguid ja omame terviklikku ülevaadet sellest, kuidas looduskeskkonnal läheb.  

Igal aastal tekib seire käigus huvitavaid leide ja tähelepanekuid, mida teistega jagada. Soovime kõigini tuua eelmise aasta keskkonnaseire tulemusi, tähelepanekuid ja huvitavamaid momente, tõstes iga Eesti inimese keskkonnateadlikkust.   

Igaüks meist soovib elada keskkonnas, kus on säilinud elurikkus, puhas õhk ja vesi. Me kõik kasutame looduse hüvesid, mõnikord seda endalegi teadvustamata. Loodame, et videoülevaated aitavad selgitada looduses toimuvaid muutuseid ja annavad mõtteid, kuidas ka ise keskkonda paremini hoida.

Uuri lähemalt kaardiloost, kus ja milleks seiret tehakse.

  • Vaata ka seiret tutvustavat videot

 

2023


Meteoroloogilise seire 2023 kokkuvõte

Meteoroloogilise seire eesmärk on tagada ülevaade Eesti ilmast reaalajas ja pikaajalised usaldusväärsed andmed erinevate prognooside ja hoiatuste koostamiseks.

2023. aasta ilma ülevaade (kaardilugu)

12 kuud isepäist ilma aastal 2023

Loe viimase 12 kuu ilma kohta täpsemalt Keskkonnaagentuuri blogist.

Jooksvalt hoia Eesti ilmal silma peal ILM+ ilmaäpi vahendusel.

Avaldatud 4. jaanuaril 2024

Hüdroloogilise seire 2023 kokkuvõte

Tulekul

Metsaseire 2023 kokkuvõte

Tulekul

Eluslooduse seire 2023 kokkuvõte

Tulekul

Mullaseire 2023  kokkuvõte

Tulekul

Mereseire 2023 kokkuvõte

Tulekul

Välisõhu seire 2023  kokkuvõte

Tulekul

2022


Meteoroloogilise seire 2022 kokkuvõte

Meteoroloogilise seire eesmärk on tagada ülevaade Eesti ilmast reaalajas ja pikaajalised usaldusväärsed andmed erinevate prognooside ja hoiatuste koostamiseks.

2022. aasta ilma ülevaade (kaardilugu)

Eesti meteoroloogia aastaraamat 2022 (kaardilugu)

TOP 10 ilmasündmust aastast 2022

Loe TOP 10 ilmasündmuste kohta täpsemalt Keskkonnaagentuuri blogist.

Jooksvalt hoia Eesti ilmal silma peal ILM+ ilmaäpi vahendusel.

Avaldatud 4. jaanuaril 2023

Hüdroloogilise seire 2022 kokkuvõte

Hüdroloogilise seire eesmärk on tagada ülevaade Eesti veeressursist nii reaalajas, kui tagada pikaajalised usaldusväärsed andmed prognooside ja hoiatuste koostamiseks. Videos näete möödunud aasta tähelepanuväärsemaid hüdroloogilisi sündmusi.

Hüdroloogiline aastaraamat 2022 (kaardilugu)

Soo aastaraamat 2022 (kaardilugu)

TOP 10 hüdroloogia valdkonna sündmust aastast 2022

Loe TOP 10 hüdroloogiliste sündmuste kohta täpsemalt Keskkonnaagentuuri blogist.

Avaldatud 2. märtsil 2023

Metsaseire 2022 kokkuvõte

Metsaseire eesmärk on metsade ja metsamuldade seisundi ning aineringe jälgimine. Samuti toimuvate muutuste selgitamine ja prognoosimine. Metsaseire andmete põhjal on võimalik selgitada kliimamuutuste, õhusaaste ja muu inimtegevuse mõju metsa ökosüsteemile ning teha kindlaks, jälgida ja analüüsida metsakahjurite levikut.

Valminud on riikliku keskkonnaseire programmi alamprogrammi metsaseire 2022. aasta aruanne, kus on välja toodud olulisemad tulemused ja muutused metsaseire aladel. Videos näete möödunud aasta TOP 9 tulemust metsa valdkonnast. Loe samal teemal põhjalikumalt ka Keskkonnaagentuuri blogist.

TOP 9 tulemust metsa valdkonnast 2022. aastal

Avaldatud 6. aprillil 2023

Eluslooduse seire 2022 kokkuvõte

Eluslooduse seire eesmärk on koguda andmeid liikide ja elupaikade seisundi jälgimiseks ning kaitse korraldamiseks. Täiendavat infot leiab eluslooduse mitmekesisuse seire kaardiloost, infot jahiulukite kohta leiab siit.

2022. aasta seiret tutvustavas videos näete möödunud aasta TOP 10 tähelepanekut eluslooduse valdkonnast. Loe samal teemal põhjalikumalt ka Keskkonnaagentuuri blogist.

TOP 10 tähelepanekut eluslooduse valdkonnast 2022. aastal

Kui soovid ise seiresse panustada, laadi alla loodusvaatluste nutirakendus LVA ja asu loodust vaatlema!

Avaldatud 11. mail 2023

Mullaseire 2022 kokkuvõte

Põllumuldade seire eesmärgiks on muldades toimuvate erinevate bioloogiliste, füüsikaliste, agrokeemiliste mullaparameetrite muutuste pikaajaline jälgimine. Mullaomaduste muutumine toimub väga aeglaselt ja pikaajalise perioodi jooksul. Seetõttu on oluline seirata samasid põllumuldasid pika aja jooksul, et märgata muutusi mullaprotsessides, mille põhjal teha hinnanguid.

Videos tuuakse välja 2022. aasta TOP 10 põllumuldade seire tulemust. Loe samal teemal põhjalikumalt ka Keskkonnaagentuuri blogist.

TOP 10 tulemust 2022. aasta põllumuldade seirest

Avaldatud 9. juunil 2023

Mereseire 2022 kokkuvõte

Mereseire eesmärgiks on Eesti merealade vee kvaliteedi ja seisundi hindamine hüdroloogiliste, morfoloogiliste, füüsikalis-keemiliste, bioloogiliste, sh elustikus ja põhjasetetes määratavate näitajate kaudu, muutuste jälgimine ja prognoosimine, analüüsides nende põhjuslikke seoseid inimtegevuse ja looduslike protsessidega (sh kliimamuutuste mõju), aga ka võimalike ohuolukordade kindlaks tegemine ja vältimine.

Videos tuuakse välja 2022. aasta mereseire TOP 9 tähelepanekut. Loe samal teemal põhjalikumalt ka Keskkonnaagentuuri blogist.

TOP 9 tähelepanekut 2022. aasta mereseire tulemustest

Avaldatud 6. juulil 2023

Välisõhu seire 2022 kokkuvõte

Välisõhu seire eesmärk on jälgida kohalikku välisõhu kvaliteeti, õhusaaste levimist üle riigi piiride, sademete keemilist koostist ning analüüsida õhukvaliteedi muutusi.

Videos tuuakse välja 2022. aasta TOP 7 tähelepanekut välisõhu kvaliteedi seire tulemustest. Loe samal teemal põhjalikumalt ka Keskkonnaagentuuri blogist.

TOP 7 tähelepanekut 2022. aasta välisõhu kvaliteedi seire tulemustest

Avaldatud 3. augustil 2023

 

2021


Kui palju on meil vett?

Hüdroloogilise seire eesmärk on tagada ülevaade Eesti kvantitatiivsest veeressursist reaalajas ja pikaajalised usaldusväärsed andmed prognooside ja hoiatuste koostamiseks. Milline oli 2021. aasta meie veekogudel, saab teada hüdroloogilise aastaraamatu kaardiloost.

2021. a seiret tutvustav video:

Avaldatud 12. mail 2022

Mida teeb meie ilm?

Meteoroloogilise seire eesmärk on tagada ülevaade Eesti ilmast reaalajas ja pikaajalised usaldusväärsed andmed erinevate prognooside ja hoiatuste koostamiseks.

Milline oli ilm 2021. aastal, saab täpsemalt uurida Eesti meteoroloogia aastaraamatu kaardiloost.

2021. a seiret tutvustav video:

Jooksvalt hoia Eesti ilmal silma peal ILM+ ilmaäpi vahendusel.

Avaldatud 9. juunil 2022

Kuidas läheb meie elusloodusel? 

Eluslooduse seire eesmärk on koguda andmeid kaitstavate liikide ja elupaikade kaitse korraldamiseks. 

Täiendavat infot leiab ka eluslooduse mitmekesisuse seire kaardiloost ja jahiulukite kohta leiab infot siia klõpsates.

 2021. aasta seiret tutvustav video: 

Kui soovid ise seiresse panustada, laadi alla loodusvaatluste nutirakendus LVA ja asu loodust vaatlema!

Avaldatud 14. juulil 2022

Kui puhas on meie õhk?

Välisõhu seire eesmärk on jälgida kohalikku välisõhu kvaliteeti, õhusaaste levimist üle riigi piiride, sademete keemilist koostist ning analüüsida õhukvaliteedi muutusi.

Kus asuvad meie välisõhu seirejaamad, vaata siia klõpsates

2021. aasta seiret tutvustav video: 

Avaldatud 11. augustil 2022

Elu tärkab mullast!

Mullaseire eesmärk on selgitada muldade loodusliku ja antropogeense muutumise iseärasusi, et mõista muutuste määra nii looduslike tingimuste kui ka inimtegevuse mõjul.

Kus asuvad meie mulla seirejaamad, vaata siia klõpsates

Mullaseire tulemusi kokkuvõttev video:

Avaldatud 8. septembril 2022

Minge metsa!

Metsaseire eesmärk on metsade ja metsamuldade seisundi ning aineringe jälgimine.  Samuti toimuvate muutuste selgitamine ja prognoosimine. Metsaseire andmete põhjal on võimalik selgitada kliimamuutuste, õhusaaste ja muu inimtegevuse mõju metsa ökosüsteemile ning teha kindlaks, jälgida ja analüüsida metsakahjurite levikut. 

Loe metsaseire kohta rohkem siit.

Metsaseire tulemusi kokkuvõttev video 

Avaldatud 11. oktoobril 2022

 

Viimati uuendatud 06.07.2023

Avaldatud: 09.06.2022  /  Uuendatud: 04.01.2024