Liigu edasi põhisisu juurde

Varasemate aastate keskkonnaülevaated


Linnuke oksal
Suitsupääsuke. Foto: Peeter Tuul

Keskkonnaülevaade on väljaanne, mis räägib Eesti keskkonnaseisundist ja keskkonnale avaldatavast survest. Ülevaatesse on kogutud kõige olulisemad keskkonnavaldkonda puudutavad teemad, et anda võimalikult lai ülevaade meid ümbritsevast. Varasemad keskkonnaülevaated ilmusid trükisena iga nelja aasta järel aastatel 2005, 2009 ja 2013, ning need sisaldavad suurel hulgal jooniseid, tabeleid, kaarte ja viiteid. NB! Peale 2013. aastat on keskkonnaülevaated koostatud kaardilugude ja keskkonnanäitajatena (tutvu lähemalt allpool). 

Keskkonnaülevaates kajastatavad teemad on jaotatud üldiselt kahte ossa: sotsiaalmajanduslik taust ja keskkond. Keskkonnavaldkond haarab väga laia teemade ringi, mistõttu keskkonnaülevaade püüab jääda ülevaatlikuks ja anda edasi vaid kõige olulisema teabe. Konkreetse teema kohta sügavamat huvi tundvale lugejale on lisainfo otsimisel abiks iga peatüki lõpus olevad viited. Iga suurema teema juures pööratakse ka tähelepanu õigusaktidele, millega konkreetset teemat reguleeritakse. Kuna looduskeskkond ei tunne riigipiire, siis tihtipeale on need rahvusvahelised direktiivid ja kokkulepped, kuid antakse ka hea ülevaade riigisisestest eesmärkidest ja õigusaktidest.  Väljaannetes leiduvat vajalikku ja huvitavat informatsiooni saab kasutada mitmeti - nii enese harimisel, mitmesuguste tegevuste ja arenduste kavandamisel kui ka keskkonna uurimusõppes.

 

Keskkonnaülevaade 2013

Väljaandja: Keskkonnaagentuur

Vigade parandus Keskkonnaülevaade 2013

Keskkonnaülevaade 2009

Väljaandja: Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus*

* Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse tegevus lõpetati 1. aprillil 2010, kui Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse liitmise teel loodi Keskkonnateabe Keskus. Alates 1. juunist 2013 on Keskkonnaagentuur, mis loodi Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) liitmisel.

Keskkonnaülevaade 2005

Väljaandja: Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus*

* Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse tegevus lõpetati 1. aprillil 2010, kui Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse liitmise teel loodi Keskkonnateabe Keskus. Alates 1. juunist 2013 on Keskkonnaagentuur, mis loodi Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) liitmisel.

Teisi ülevaateid

Kaardilood

Keskkonnanäitajad (keskkonnaindikaatorid)

 

Avaldatud: 22.06.2022  /  Uuendatud: 08.05.2024