Liigu edasi põhisisu juurde

Vesi mõjutab paljude asutuste ja ettevõtete igapäevatööd ning üksikisikute elukorraldust. Millises seisundis on minu kodukoha pinna- või põhjavesi, kas jätkub vaba veeressurssi uue tootmise või elamupiirkonna arendamiseks, kas esineb üleujutusi, kus on lähim puurkaev või pinnaveehaare.

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

Keskkonnanäitajad

Vaata kõiki teemal Vesi

Nitraat põhjavees

09.04.2023

Nitraaditundlik on ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada põhjavees nitraatioonisisalduse, mis ületab 50 milligrammi liitris, või kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud veekogu eutrofeerumise või eutrofeerumisohu.

Loe edasi

Põhjaveekogumite seisund

09.04.2023

2020. aastal koostas Eesti Geoloogiateenistus Eesti põhjaveekogumite seisundite hinnangu, mille tulemuste põhjal paigutus 74% Eesti põhjaveekogumitest heasse seisundisse (nendest heas, kuid ohustatud seisus oli 43%) ning 26 % põhjaveekogumitest oli hinnatud halba seisundisse

Loe edasi

Rannikuveekogumite seisund

09.04.2023

Indikaator näitab Eesti rannikuveekogumite ökoloogilise seisundi hinnangut eesmärgi (vähemalt hea ökoloogiline seisund) suhtes. Ökoloogilise seisundi hindamise põhimõtteid on kirjeldatud indikaatori pinnaveekogumite seisund juures.

Loe edasi

Publikatsioonid

Vaata kõiki teemal Vesi

Jää seisundid

Andis välja Keskkonnaagentuur | 14.02.2024

Kas teadsid, et hüdroloogias on kasutusel 42 erinevat seisundikoodi jää tekke, püsimise ja lagunemise perioodidel. Neist mõned on omavahel üsna sarnased ja igapäevaselt jäänähtuste kirjeldamiseks päris kõiki koode Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna töötajad siiski ei kasuta. Kaardiloos saad tutvuda enamiku põhiliste jää seisunditega.

Loe edasi

Veemajanduskavade 2022–2027 kaardilugu

Andis välja Keskkonnaagentuur | 15.11.2023

Kaardilugu on toetavaks abivahendiks perioodi 2022-2027 veemajanduskavadest lühiülevaate saamisel. Kaardilugu tutvustab pinna- ja põhjavee seisundit ning selle seisundi parandamiseks kavandatud meetmeid.

Loe edasi
Andmeallikad
Õigusaktid

Pinnaveega seotud seadusandlus:

Põhjaveega seotud seadusandlus:

Heit- ja reoveega seotud seadusandlus:

Normid ja aruandlus:

Direktiivid ja konventsioonid:

 

 

Avaldatud: 19.12.2021  /  Uuendatud: 14.02.2024