Liigu edasi põhisisu juurde

Üleujutuste maandamiskava 2028-2033


Käesoleval hetkel ajakohastatakse riskide hinnangut ja riskipiirkondasid. 21.juunist kuni 21. detsembrini on kõigil võimalik esitada oma ettepanekuid üleujutuste riskide hinnangule, veemajanduskava ning üleujutuste maandamiskava tööplaanile, ajagraafikule ja kaasamise plaanile. Tööplaani, ajagraafiku ja kaasamise plaani dokumente vaata veekogude terviseplaani lehelt. 

Üleujutuste maandamise eesmärk on vähendada üleujutuste esinemise tõenäosust ja nende mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele. Riskide maandamine peab hõlmama kaitset üleujutuste eest, valmisolekut üleujutusteks, üleujutuste prognoosimist ja varajase hoiatuse süsteeme.

Riskijuhtimine koosneb 3 protsessist: riskide hindamine ja riskipiirkondade määramine; üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaartide ajakohastamine; maandamiskavade ajakohastamine ja rakendamine. Kõike seda ajakohastatakse iga 6 aasta tagant. 

Maandamiskavad koostatakse koos veekogude terviseplaaniga. Dokumentide paralleelne koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate tegevuste planeerimist ning vältida erinevatest eesmärkidest tulenevaid erimeelsusi.

Täpsemalt varasema riskide hinnangu, kaartide ja maandamiskava kohta saab lugeda Kliimaministeeriumi kodulehel. 

Vaata lisaks


Päevakajaline

21.juunist kuni 21. detsembrini on kõigil võimalik esitada oma ettepanekuid lisaks üleujutuste riskide hinnangule ka veemajanduskava ning üleujutuste maandamiskava tööplaanile, ajagraafikule ja kaasamise plaanile. 

Ajagraafik ja tööplaani eelnõu (Lisatakse 26.06)

Lisa2. Avalikkuse Kaasamisplaani eelnõu

Vasta kaasamisplaani puudutavale küsitlusele SIIN

 

Kuidas see mind puudutab?

Juhul kui sa elad riskipiirkonnas või üleujutusohuga alal, siis hoia end kursis, millised on riskid ja milliseid tegevusi tehakse ning kuidas riske vähendatakse. Juhul kuis sa esindad kohaliku omavalitsust või asjasse puutuvaid riigiasutusi, vaata millised on riskid ja milliseid meetmeid kavadega planeeritakse. 

Infoseminarid ja salvestised
  • 29.05.2024 toimunud kaasamis infotuni salvestus
Vete terviseplaan

Informatsioon Veekogude terviseplaani koostamise kohta. 

 

Esita oma ettepanek!


Maandamiskavade ja terviseplaani uuendamise ajajoon


Ajajoon

 

 

Avaldatud: 27.05.2024  /  Uuendatud: 27.06.2024