Liigu edasi põhisisu juurde

Põhjavesi on maapinnast allpool olev kivimite ja setete lõhedes ja poorides olev vaba vesi, mis võib liikuda raskusjõu või rõhu toimel. Põhjaveetase on sügavus maapinnast, kust alates on kivimid või setted veega küllastunud – sellest ülespoole jäävas aeratsioonivöödis olevat vett ei loeta põhjaveeks.

Ülevaade


Eestis on põhjavesi peamine joogiveeks kasutatav mageveeallikas ja kättesaadav peaaegu kõikjal, kuid sageli võib see oma looduslike omaduste või inimtegevusest mõjutatuse tõttu vajada mõningast töötlemist, et tagada tervisele ohutu ja kvaliteedinõuetele vastav joogivesi.

Eesti põhjavee mahuks on hinnatud 2000 km(Geology and Mineral Resources of Estonia https://geoloogia.info/geology/index.html ). Kivimite erinevast veejuhtivusest tingituna on maapõues vaheldumisi lasuvaid vettandvaid ja vettpidavaid kihte. Põhjaveekihi moodustab enam-vähem ühtlase litoloogilise ilmega poorsetes või lõhelistes kivimites või pinnases ulatuslikul alal leviv põhjavesi.

Veemajanduse korraldamises on põhjavee seisundi hindamise üksusena kasutusel ’põhjaveekogumid’, mis veeseaduse kohaselt on põhjaveekihis või -kihtides selgesti eristatav veemass. Eestis on eristatud 31 põhjaveekogumit. 

Vaata lisaks


Põhjavee seisund

Põhjavee seisundi kokkuvõtted

Põhjaveevarud ja -bilanss

Põhjaveevarude ja -bilansi andmed

Põhjavee seire

Põhjaveekogumite seire aruanded

Kaardilugu - lühikirjeldus ja seirekohad

Puurkaevude registritoimingud

Puurkaevude registritoimingute puhul pöörduda Keskkonnaagentuuri klienditoe poole: @email 

Näiteid puurkaevude registritoimingutest:

  • puurkaevu andmete esitamine;
  • koordinaatide või sanitaarkaitseala muutmise soov;
  • registri väljavõtete jmt soov.

Puurkaevu tohib rajada vastavat tegevusluba omav ettevõtja või isik. Vaata tegevuslubade omajaid siit.

Otsi luba/litsentsi ettevõtte või isiku järgi.

Puur- või salvkaevu rajamise soovi kohta leiab täpsemat informatsiooni Keskkonnaameti lehelt.

Vaata ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

Kaardikihid

Kaardikihtide vaatamiseks võib kasutada ühte neist vabavarana levitatavast tarkvarast:

Kaardikihte saab alla laadida keskkonnaportaali kaardirakendusest.

Vaata ka:

Põhjaveekogumite seisundi interaktiivne kaardilugu 

 

Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 02.04.2024