Liigu edasi põhisisu juurde

Puhas välisõhk on üks peamistest kvaliteetse elukeskkonna komponentidest ja väga oluline inimeste heaolule. Välisõhk on maapinnalähedane hoonete väline õhukiht. Õhusaaste on elusorganismidele ja keskkonnale kahjulike looduslike ja inimtekkeliste ainete jõudmine välisõhku. Välisõhu kvaliteeti mõjutavad peamiselt tööstus, elektri ja soojuse tootmine, kemikaalide kasutamine, aga ka näiteks maantee-, mere- ja lennutransport.

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

Keskkonnanäitajad

Vaata kõiki teemal Välisõhk

Eriti peente osakeste heitkogused

Keskkonnaagentuur 09.04.2023

Indikaator näitab paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest õhku paisatud eriti peenete osakeste (PM2.5) aastaseid heitkoguseid tuhandetes tonnides ning aastateks 2020–2029 ja 2030 seatud vähendamise eesmärke võrreldes baasaastaga (2005) protsentides.

Loe edasi

Vääveldioksiidide heitkogused

Keskkonnaagentuur 09.04.2023

Väävliühendid moodustavad õhuniiskusega reageerides happeid, mis happevihmana maapinnale sadades kahjustavad keskkonda. Eestis on vääveldioksiidi heitmete vähenemisele kaasa aidanud elektrijaamade tehnoloogiliste lahenduste uuendamine.

Loe edasi

Keskkonnaluba omavate heiteallikate heitkogused

Keskkonnaagentuur 28.09.2022

Sellelt lehelt leiad infot keskkonnaluba omavate paiksete heiteallikate aastaste heitkoguste ning kasutatud kütuste kohta. Andmeid on võimalik filtreerida aasta, maakonna, kohaliku omavalituse, käitajate ning kasutatud kütuste kaupa.

 

Loe edasi

Eesti õhukvaliteedi ülevaade

Keskkonnaagentuur 05.09.2022

Viimasel kümnendil on Eesti välisõhu kvaliteet oluliselt paranenud, kuid muutused on olnud erinevate saasteainete lõikes küllaltki erinevad. Õhuaruanne annab ülevaate Eesti õhukvaliteedist, peamistest saasteainetest ja nende mõjust inimese tervisele, heiteallikatest ning õhusaaste trendidest.

Loe edasi
Lisainfo

Välisõhu saastamine ja õhukvaliteet

Rahvusvahelised metoodikad:

Kütuse kvaliteet

Lõhnaained ja müra

Kiirgus

Rahvusvahelised organisatsioonid

Vaata välisõhu kvaliteeti reaalajas

 

Õigusaktid

Riiklikud seadused

Rahvusvahelised õigusaktid