Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Keskkonnaagentuur 2022
rajakaamerasse jäänud karu pojaga
Karu pojaga Keskkonnaagentuur

Jahiulukite asurkondade seiret tehakse koostöös jahimeestega, kes koguvad seire algmaterjali: vaatluseid ja bioproove. Lisaks kogutakse infot ulukite tekitatud kahjustuste kohta.

Kogutud andmete analüüsi põhjal annavad Keskkonnaagentuuri spetsialistid hinnangu ulukiasurkondade seisundi muutustele, prognoosivad juurdekasvu ning teevad ettepanekud küttimismahtude suuruse, struktuuri ja ruumilise jaotuse kohta. Analüüsitakse ka asurkondades toimunud muutuste põhjuseid ja rakendatud meetmete mõju ning tehakse vastavad järeldused asurkondade ohjamisel.

Küttimisettepanekute koostamisel võetakse aluseks ulukiasurkondade soodsa seisundi kriteeriumid, püüdes samas tasakaalustatult arvestada ka erinevate sihtrühmade (jahimehed, maaomanikud, looduskaitsjad, laiem avalikkus) huvidega.

 

ARHIIV 

Jahistatistika on kättesaadav ka interaktiivselt!karu pojaga