Liigu edasi põhisisu juurde
Uuringud ja aruanded
Andis välja Kliimaministeerium  /  Koostas Juha Heikkinen Avaldatud: 18.01.2024  /  Uuendatud: 18.03.2024

Aruande eesmärk on toimida kvaliteedi tagamise (quality assurance ehk QA) kontrollina, mida teostab väline ekspert, kes ei ole otseselt seotud heitekoguste hinnangute andmise ega metsainventuuri läbiviimisega. Kvaliteedi tagamise kontrolli vajadus tekkis seoses Eesti kasvuhoonegaaside inventuuri metoodika kohandamisega, mille käigus muudetakse LULUCF-i sektori lähenemisviisi varude-diferentsi meetodilt võitude-kaotuste meetodile (IPCC 2006, 2.2.1).

Tartu toimunud kohtumisel 29. - 30. novembril 2023, anti ülevaade terve Eesti statistilise metsainventuuri (SMI, ingl national forest inventory ehk NFI) ja LULUCFi süsteemist ning asjakohastest andmekogumitest, esitati ülevaade tulemustest uue meetodi alusel ning selgitati lähitulevikus kavandatud mudelite uusi arenguid ja muudatusi. Samuti illustreeriti varasemalt kasutatud varude muutuste meetoditega seotud probleeme. See aruanne põhineb sellel esitlusel, järgnenud aruteludel valdkonna ekspertidega ning ühel edasisel virtuaalsel kohtumisel 11. detsembril. Kokkulepitud ajapiirangute piires ei olnud võimalik hinnata tegelikku meetodite rakendamist. Seega põhineb see aruanne eeldusel, et need on rakendatud nii, nagu esitlusel ja aruteludel kirjeldatud.

Aruanne koosneb kahest osast: uue meetodi kirjeldus (I osa) ja ülevaate tulemused ning ekspertarvamus vastavalt esitatud mallile (II osa).

märksõnad: kasvuhoonegaasid, mets, metsainventuur, SMI, maakasutus, LULUCF, metoodika