Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Väljaandja
Teemad
Kuupäev

Ulukiasurkondade seisund

Andis välja Keskkonnaagentuur | 20.03.2024

Kaardilugude kogumik „Ulukiasurkondade seisund“ täienes kaardilooga „Väikekiskjate asurkondade seisund. Lühikokkuvõte 2023 aasta aruandest“. Kogumikus on kaardilood jahiulukite asurkondade seisundite kohta. Kaardilugusid uuendatakse iga-aastaselt seiretulemuste põhjal.

Loe edasi

Ulukite arvukus ja küttimine

Andis välja Keskkonnaagentuur | 16.04.2024

Keskkonnaagentuuri värskest aruandest „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2023“ saab ülevaate ulukiasurkondades aastate jooksul toimunud muutustest ja nende põhjustest.

Loe edasi

Suurkiskjate rakendusuuringud

Andis välja Keskkonnaagentuur | 18.03.2024

Uuringud on seotud Eesti suurkiskjate (karu, hunt, ilves) elupaiga kasutuse ja toitumisega, nende geneetikaga, samuti kahjustuste ekspertiiside parandamisega.

Loe edasi

Uluksõraliste rakendusuuringud

Andis välja Keskkonnaagentuur | 18.03.2024

Uluksõraliste rakendusuuringute teemad keskendusid elupaigakasutusele eri aastaaegadel, asustustihedusele, kahjustuste hindamismetoodikatele, haigustekitajatele ja viljakusele ja seiremetoodikate parendamisele.

Loe edasi

Eesti imetajate levikuatlas

Andis välja Keskkonnaagentuur | 19.03.2024

Uue Eesti imetajate levikuatlase eesmärgiks on anda aktuaalne ülevaade kõikide looduses vabalt esinevate imetajaliikide leviku kohta Eestis. Kogutavad andmed on aluseks ka uue Euroopa imetajate atlase tegemisel, mis peaks ilmuma aastal 2024.

Loe edasi

Ulukite jäljevihik

Andis välja Keskkonnaagentuur | 18.03.2024

Käesolev “Ulukite jäljevihik” on mõeldud nii uudishimulikele loodusvaatlejatele, kui ka algajale jäljekütile.

Loe edasi
10 tulemust
Show at once: