Liigu edasi põhisisu juurde
Uuringud ja aruanded
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas Keskkonnaagentuur, Keskkonnateabe Keskus, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Avaldatud: 16.12.2021  /  Uuendatud: 10.01.2024

Ilvesed
Ilvesed

Eesti suurkiskjad - karu (Ursus arctos), hunt (Canis lupus) ja ilves (Lynx lynx) on rahvusvahelise tähtsusega liigid ning Euroopas rangelt kaitstavad.

Eestis on nende suurkiskjate asurkonnad ühed Euroopa tugevamad ja elujõulisemad, mistõttu on lubatud siin nende loomade reguleeritud küttimine.

Suurkiskjate asurkondade kaitse ja optimaalse kasutamise aluseks on aga järjepidev seire. 2006.  2020. aastani SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel läbi viidud uuringud olid seotud nende elupaiga kasutuse ja toitumisega, suurkiskjate geneetikaga, samuti kahjustuste ekspertiiside parandamisega.