Liigu edasi põhisisu juurde
Kaardilood
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas Triin Edovald Avaldatud: 06.06.2019  /  Uuendatud: 02.02.2024

kaardilugu

Uue Eesti imetajate levikuatlase eesmärgiks on anda aktuaalne ülevaade kõikide looduses vabalt esinevate imetajaliikide leviku kohta Eestis. Kogutavad andmed on aluseks ka uue Euroopa imetajate atlase tegemisel, mis peaks ilmuma aastal 2024 (esimese Euroopa imetajate levikuatlase ilmumisaasta on 1999).

Siia kaardilukku hakatakse lisama eesti imetajaliikide levikukaarte, kus kajastuvad andmed alates 2000. aastast. Kaarte täiendatakse Loodusvaatluste andmebaasi (edaspidi LVA) ning eElurikkusesse laekuvate vaatluste, riiklike seire- ja inventuuriaruannete ning spetsiaalselt projekti raames tellitud inventuuride alusel. Samuti on olulisel kohal jahimeeste kogutavad andmed. Kaardistamise aluseks on 10x10 km UTM ruudustik, milles märgitakse ära liigi esinemine või mitte-esinemine.

Kõik huvilised on oodatud atlase koostamisse kaasa lööma ning sisestama oma vaatlusi imetajate kohta Loodusvaatluste andmebaasi või eElurikkusesse. Looduses on selleks mugav kasutada nutirakendusi: LVA äppi või eElurikkuse äppi Legulus. Imetajate määramiseks leiab abimaterjale näiteks Eesti Terioloogia Seltsi (s.o eesti imetajauurijate) kodulehelt õppematerjalide alt.

Uue imetajate atlase projekti koordineerib Keskkonnaagentuur.

Lisainfo: @email

 

Tutvu 2019. aastal alustatud kaardilooga "Eesti imetajate levikuatlas"