Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Väljaandja
Teemad
Kuupäev

Looduskaitse arvudes 2023

Andis välja Keskkonnaagentuur | 10.05.2024

2024. a looduskaitsekuu alguseks valminud kaardilugu, mis võtab kokku 2023. aastal toimunud muutused looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektides.

Loe edasi

Looduskaitse arvudes

Andis välja Keskkonnaagentuur | 15.05.2023

Värskest 2023. aasta Keskkonnaagentuuri looduskaitse ülevaatest selgub, et Eesti pindalast (koos territoriaalmerega) on kaitse all 23,4 protsenti ning maismaal on kaitsealust territooriumi 19,8 protsenti.

Loe edasi

Looduskaitse statistika

Andis välja Keskkonnaagentuur | 13.02.2023

Eesti looduskaitse statistika andmed on nüüdsest kantud interaktiivsetele graafikutele ja kaartidele. Interaktiivne sisu võimaldab vaadata igapäevaselt uuenevaid kaitstavate alade statistilisi näitajaid maakondade, kohalike omavalitsuste ja kaitstavate objektide tüüpide kaupa. 

Loe edasi

Rõngastusstatistika

Andis välja Keskkonnaagentuur | 20.06.2022

Matsalu rõngastuskeskuses kogutavad andmed on nüüdsest kantud interaktiivsetele graafikutele ja kaartidele. Interaktiivne sisu võimaldab muuhulgas lindude kohta saadud andmeid sorteerida liigi, vanuse ning rõngastuse aja ja koha järgi.

Loe edasi