Liigu edasi põhisisu juurde

EELIS

Andmeallikad

Eesti looduse infosüsteem (EELIS) on Keskkonnaministeeriumi haldusala andmekogu loodusandmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks. 

EELISes toimub keskkonnaregistrisse kuuluvate looduskaitse ja veega seotud valdkondade andmete haldamine. EELISes olevad andmed jagunevad:

  • õigusaktide kohaseid regulatsioone või piiranguid tekitavad objektid;
  • loodusväärtused (nt ürglooduse raamatu objektid, saarte nimestik, pärandkultuuriobjektid, Natura elupaikade andmestik).

EELISe andmete uuendamine toimub pidevalt vastavalt uute õigusaktide kinnitamisele, inventuuride andmete või andmestikes sisalduvate objektide seisundi kohta lisateabe laekumisel. Piiranguid põhjustavat infot võetakse vastu ainult kooskõlastatult Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga. Tähelepanuväärsete objektide infot (millest ei tulene otsest piirangut) võetakse vastu ka muudelt andmeandjatelt (nt teadusasutustelt) ja seda kooskõlastatakse vajaduse korral.

Loe andmete kohta lähemalt:

männimets
tiik ja rohelus
 
EELISe andmestikud
Ruumiandmete teenused ja EELIS                        programmi kasutamine