Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 27.02.2024  /  Uuendatud: 18.03.2024

Eesti asukoht maailmakaardil muudab meie looduse eriliseks, kuna oleme paljude liikide levialade piiril. See tähendab, et siin võib esineda liike, mida mujal Euroopas kohtab harvemini. Eestis on registreeritud üle 30 000 liigi, hinnanguliselt rohkem kui 40 000.

Huvilised saavad edastada Keskkonnaagentuurile loodusvaatlusi, mis annavad infot nii teadlastele kui looduskaitsjatele. Edastatud vaatlused on olulised looduskaitse paremal korraldamisel, liikide leviku ning fenoloogia uurimisel, võõrliikide tõrjel, eluslooduse riikliku seire toetamisel ja paljus muus.

Liigivaatluste levikukaardid põhinevad Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) kinnitatud loodusvaatlustel, mis on pärit erinevatest allikatest, sh edastatud harrastajate poolt loodusvaatluste nutirakenduse või veebilehe kaudu. Vaatlused kuvatakse 10x10 km UTM ruudustikuna. Vaatlusi saab filtreerida mitmel viisil, näiteks maakonna, kohaliku omavalitsuse, kaitsekategooria, liigi tüübi või rühma järgi. Andmed uuenevad igapäevaselt.

Loodusvaatluste nutirakendus on loodud kõigile loodushuvilistele, kes soovivad oma vaatlusi salvestada ning jagada. Rakendus võimaldab määrata asukohta, lisada vaatlusele foto-, heli- ja videofaile, luua oma vaatlusgruppe ning osaleda erinevates projektides.

Loodusvaatluste nutirakendus on alla laetav Google Play või Apple Store’i poest. Isiku tuvastamiseks on vajalik Mobiil-ID või Smart-ID.

Kui liigi määramisel hätta jääd, on võimalik vaatlus esitada ilma liigi nimeta (vali liigirühm), kuid sel juhul on oluline lisada liigi tuvastamist võimaldav lisamaterjal (foto, video, heli).

Loodusvaatluseid kontrollivad ja kinnitavad Keskkonnaagentuuri spetsialistid ning asutusevälised eksperdid. Kõik vaatlusandmed salvestatakse EELISes.

Nutirakenduse kasutajatugi: lva@envir.ee