Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 13.02.2023  /  Uuendatud: 19.03.2024

Kaitstavate alade hulka kuuluvad looduskaitseseaduse alusel kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad (sh eraldi tüübina lõheliste kudemis- ja elupaigad), kaitstavad looduse üksikobjektid ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. Allolevas Tableau vihikus on toodud kaitstavate alade statistilised näitajad maakondade, kohalike omavalitsuste, kaitstavate objektide tüüpide, kaitsekorra ja maaomandi kaupa.  Kaitstavate alade kohta leiab rohkem informatsiooni Loodusveebist

Erinevate kaitstavate objektide omavahelised kattuvused on maakondade, kohalike omavalitsuste ja kaitsekorra lehtedel eemaldatud. Objekti tüüpide kaupa kuvatavas statistikas on eemaldatud kattuvused ainult tüübisiseselt. Täpsemat informatsiooni kasutatud metoodika kohta leiab iga vahelehe juures oleva infonupu juurest.  Arvutused on tehtud Cartesiani meetodil. Andmed uuenevad igapäevaselt.