Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Teemad
Avaldamise aeg

Äikese hooaeg aastal 2022

Keskkonnaagentuur 11.01.2023

2022. aastal esines keskmisest vähem äikest. 2022. aastal registreeris NORDLIS välgudetektorite võrgustik Eestis 21% vähem äikest kui perioodil 2005-2021 keskmiselt.

Loe edasi

Äikese analüüsid

Keskkonnaagentuur 11.01.2023

Analüüsides antakse ülevaade erinevate aastate äikesehooaegadest. Ära on toodud välkude jaotus kuude kaupa, välgulöökide päevane ning ruumiline jaotus ja võrdlus varasemate aastatega.

Loe edasi

Meteoroloogiapäevad

Keskkonnaagentuur 24.01.2022

Iga aasta 23. märtsil tähistavad Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) ja selle liikmesriigid meteoroloogiapäeva. Sel päeval aastal 1950 jõustus WMO asutamise Konventsioon. Alates 1994. aastast tähistame ilmateenistuses meteoroloogiapäeva erialase konverentsiga.

Loe edasi

H. Tooming. Bibliograafia

Eesti Geograafia Selts, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, Eesti Maaviljeluse Instituut 30.12.2021

2007. aastal ilmunud bibliograafia annab ülevaate Eesti ühe tuntuima geofüüsiku professor Heino Toominga töödest. Mahukas, enam kui 600 kirjega ülevaade sisaldab nii H. Toominga kirjutatud raamatuid, toimetatud kogumikke, teaduslikke ja populaarteaduslikke artikleid kui ka käsikirju.

Loe edasi

Eesti lumikatte teatmik

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, Eesti Maaviljeluse Instituut 30.12.2021

Eesti looduse üheks lahutamatuks osaks on talvine lumikate. Lumikate integreerib endas mitme kuu ilmastikuolud, olles seetõttu heaks kliimamuutuste indikaatoriks.

Loe edasi

Eesti kiirguskliima teatmik

Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon, EV Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur 30.12.2021

Teatmik on kokkuvõte Eesti meteoroloogide viimase poole sajandi päikesekiirguse mõõtmistest ja peaks pakkuma huvi paljude elualade esindajatele, nagu näiteks meteoroloogid, klimatoloogid, bioloogid, põllumehed, arhitektid, helioenergeetikud ja meedikud.

Loe edasi
18 tulemust
Show at once: