Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti ilma riskid

Väljaanded & ülevaated
Ilm ja kliima

Eesti ilma riskidRaamat annab ülevaate ekstreemsetest ilmanähtustest, nende sagedusest ja territoriaalsest jaotumusest ning tutvustab asjakohaseid mõisteid.

Käesolev raamat on suureks abiks ilmaprotsesside mõistmisel ning nendega kaasneda võivate riskide hindamisel. Samuti annab raamat projekteerijatele ja planeerijatele vajalikku teavet põhilistest ilmariskidest, millele on oluline pöörata suurt tähelepanu.

2012. aasta väljaandeks kirjutati ümber sademete, kõrgete õhutemperatuuride ja lumikatte peatükid. Kahjuks ei võimaldanud tööde suur maht ja eelarve kõikide tabelite, jooniste ja analüüside andmestikku pikendada viimaste aastateni. Samas viidi sisse mitmed parandused, mis leiti tähelepanelike lugejate ja lugude autorite poolt pärast esimese raamatu trükkijõudmist.

Koostaja: Tiina Tammets. Teadustoimetaja: Ain Kallis
Ilmumisaasta: 2008, (2012 – täiendatud ja parandatud trükk)
Välja andnud Eesti Entsüklopeediakirjastus koostöös Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudiga Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel

SISUKORD