Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja  /  Koostas Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, Eesti Maaviljeluse Instituut Avaldatud: 30.12.2021  /  Uuendatud: 13.04.2023

Lumikatte teatmikEesti looduse üheks lahutamatuks osaks on talvine lumikate. Lumikate integreerib endas mitme kuu ilmastikuolud, olles seetõttu heaks kliimamuutuste indikaatoriks. Teatmik pakub kokkuvõtte ja analüüsi Eestis 40 aasta jooksul tehtud lumikatte mõõtmistest ja vaatleb tulemusi mõnest rakenduslikust aspektist.

Aastal 2006 välja antud teatmik võiks huvi pakkuda klimatoloogidele, bioloogidele, agronoomidele, munitsipaalorganitele, teede hooldajatele, rajatiste planeerijatele, turismi ja talispordi organiseerijatele, päästeteenistusele, meedikutele ja kõigile neile, kes tunnevad huvi lume ja meie talvise ning varakevadise looduskeskkonna ja selle muutumise vastu.

504-leheküljeline kõvas köites raamat (eesti ja inglise keeles).

Koostajad: Heino Tooming, Jüri Kadaja. Toimetaja: Ain Kallis. Käsikirja retsenseeris: Jaak Jaagus. Teatmik on koostatud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudis ning Eesti Maaviljeluse Instituudis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

 

SISUKORD

 • Sissejuhatus
 • Lumi ja lumikate
  Lumikatte moodustumine. Lumikatte füüsikalised omadused. Lume sulamine.
 • Metoodika
  Lumikatte kestus. Aluspinna abeedo. Lumikatte paksus. Lume tihedus. Lume veevaru arvutamine.
 • Üldistatud tulemused
  Lumikatte kestus ja aluspinna albeedo Eestis. Lumikatte kestuse ja aluspinna albeedo trendid. Lumikatte paksus. Lumikatte paksuse trendid. Lumikatte tihedus. Lumikatte veevaru. Järeldused.
 • Lumikatte seosed Eesti kliimas – seosed talvest kevadesse
  Sissejuhatus. Andmed. Lumi ja jääkatte maksimaalne ulatus Läänemerel. Lumikate ja õhutemperatuur. Jääkatte ulatus ja õhutemperatuur. Temperatuuri seosed talvest kevadesse. Jääkatte maksimaalne ulatus Läänemerel ja aluspinna albeedo. Lühilaineline päikesekiirgus ja lumikate. Järeldused.
 • Eestimaa rajoneerimine lumikate reþiimi alusel
  Sissejuhatus. Andmestik ja metoodika. Lumikatte paksus. Lumikatte kestus. Kokkuvõte.
 • Maksimaalse lumekoormuse jaotus Eesti territooriumil 1962-2002. a. andmete alusel
  Sissejuhatus. Teoreetilised alused. Lumeveevaru määramine põllumarsruudil. Kasutatud andmestik. Punktandmete interpoleerimine. Maksimaalse lumekoormuse jaotus Eesti territooriumil.
 • Ilm ja suusatamine
 • Lumi ja maanteed
 • Tallinna tänavate lumekoormus