Liigu edasi põhisisu juurde

Ilmaradar ehk meteoroloogiline radar on radaritüüp, mida kasutatakse sajuala piiritlemiseks ning sademete tüübi määramiseks. Meteoroloogilised radarid kui kaugseire mõõtmiste vahendid on väga oluline lüli nii vaatlusandmete kogumise kui ka lühiennustuste ja pikemate prognooside koostamise seisukohalt. Need annavad reaalajas ülevaate suure ala sademete ja tuulte kohta.

Ülevaade


Keskkonnaagentuuri ülesandeks on korraldada ja hallata Eestis meteoroloogiliste vaatluste võrgustikku, koguda meteoroloogilisi seireandmeid ja koostada ilmaprognoose Eesti ala kohta. Meteoroloogiliste seirevõrk koosneb nii kohtmõõtmistest kui kaugseire mõõtmistest.

Praegu Keskkonnaagentuuri radarite seirevõrk koosneb kahest Vaisala kaksikpolarimeetrilist Doppler C-laineala meteoroloogilistest radaritest, mis asuvad Harkus (töös alates 2009) ja Sürgaveres (töös alates 2008), mille omavaheline kaugus on 115 km. Meteoroloogilised radarid on omavahel tehniliselt samaväärsed. Mõlemad on registreeritud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis ja neile on väljastatud vastav sagedusluba.

Sisemised kasutajad

  • Keskkonnaagentuuri sünoptikud, kes kasutavad radariandmeid 24/7 operatiivses töös ilmaprognooside ja hoiatuste koostamiseks.

Välised kasutajad

  • Veebilehe (Keskkonnaagentuur | ILM) kasutajad
  • Mobiilirakenduse ILM+ kasutajad
  • KAURi lepingulised kliendid, kes saavad satelliitandmete väljundi nende vajadustest lähtuvalt välja töötatud erilahenduste kaudu
  • Peale operatiivse meteoroloogilise töö kasutatakse radariandmeid teadus- ja uurimistööde tegemiseks.

 

Keskkonnaagentuuri veebilehel (Radaripildid | Keskkonnaagentuur | ILM) on kättesaadavad meteoroloogiliste radarite poolt viimase kahe tunni jooksul viieminutilise ajasammuga mõõdetud sademete andmed.

Lisaks kuvatakse prognoos ehk radariandmetel põhinev sademete lühiennustuse (ehk nowcasting) avalik väljund, mis näitab sajualade tõenäolist liikumist ja sadude ajalis-ruumilist arengut Eestis kuni 90 minutit (1,5 h) mõõtmishetkest tulevikku. mis näitab sajualade tõenäolist liikumist ja sadude ajalis-ruumilist arengut Eestis kuni 90 minutit (1,5 h) mõõtmishetkest tulevikku.

Avaandmed


Vastavalt Euroopa Komisjoni väärtuslike andmestike avaldamise ja taaskasutamise rakendusmääruse sätetele on meteoroloogiliste radarite andmed väärtuslikud avaandmed. Keskkonnaagentuur avaldab need Keskkonnaportaalis kasutus- ja juurdepääsupiiranguta, üle rakendusliidese (API-de), metaandmestikuga, masinloetavana ja hulgi allalaaditavana Keskkonnaportaali avaandmete failihoidlas (KAIA).

Meteoroloogiliste radariandmete üha kasvav integreerimine mudelprognoosidesse võimaldab tõsta nende täpsust, järjest pikenevad aegread võimaldavad radariandmeid kasutada sademete klimatoloogias. Kõikide nende kasutusvaldkondade edukas teenindamine seab kõrged nõuded andmete kvaliteedile.

 

Rahvusvaheline koostöö


Keskkonnaagentuur osaleb ametliku partnerina rahvusvahelistes radarite võrgustikes BALTRAD, NORDRAD ja EUMETNET OPERA.

 

Avaldatud: 08.11.2023  /  Uuendatud: 02.04.2024