Liigu edasi põhisisu juurde

Mis on keskkonnaportaali avaandmed?


Keskkonnaportaal koondab kokku kõik olulisemad keskkonna- ja meteoroloogia valdkonna andmed, info ja andmestikud. Meie eesmärgiks on vähendada lõputut otsimist ja kaevamist erinevates andmeallikates ja luua lisaväärtust kõigile osapooltele. Meie soov on tagada kvaliteetsed ja ajakohased andmed kõikidele keskkonnahuvilistele, teadlastele, ametnikele, avaliku sektori asutustele, ettevõtetele, idufirmadele, haridusasutustele, andmeteadlastele jt.

  • Keskkonnaportaali avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetavas formaadis andmeid, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud. Üldiselt piisab  viitamisest andmeallikale vastavalt creative commonsi standardile CC-BY.4.0, kuid enne andmete kasutamist kontrollige kindlasti konkreetse andmestiku, levituse või andmeteenuse litsentsitingimusi. Lisaks avaandmete avalikustamisele tulevad andmetele kaasa ka andmekirjeldused, metaandmed ja sõnastikud, mille aluseks on Statistikaameti andmekirjelduse juhis.
  • Andmesõnastik on ühelt poolt terminite nimekiri ning teiselt poolt esitab terminitena andmeelementide nimetused (pealkirjad). Andmeelement võib olla tähistatud tähendust omava ja arusaadava sõnaga, aga võib olla ka akronüüm, lühend või muu sõna, mis on masinloetav, kuid pole lisaselgitusteta mõistetav. Andmesõnastiku terminil on selle sõnaline tähis ehk nimi, millele on vahest lisatud määratlus või selgitus.
  • Ärisõnastik esitab valdkonnas või organisatsioonis kasutatavad mõisted ning nende tähistamiseks kasutatavad sõnad ehk terminid ja võimaldab mõistelist arusaamist kasutatavast sõnavarast

Avaandmete juriidilise aluse loovad keskkonna valdkonnas Århusi konventsioon ja ilma valdkonnas rahvusvahelise koostöö lepingud (nt WMO), lisaks veel valdkondlikud õigusaktid ja ka siseriiklik seadusandlus. EL võttis vastu avaandmete direktiivi ja Euroopa Komisjon (EK) avaldas 2022. aasta lõpul väärtuslike andmestike avaldamise ja taaskasutamise korra (avaandmete direktiivi rakendusmäärus). Komisjoni direktiivi lisas osutatud andmestikud tuleb avaldada masinloetaval kujul üle andmeteenuste, ilma piiravate juurdepääsutingimuste ja hulgi allalaaditavatena.

Andmeallikad


Keskkonnaportaali andmeallikatest saab lähemalt lugeda siit ja Keskkonnaportaali kaudu on kättesaadavad peamiselt järgnevad andmed:

Andmed ja kaart

Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) ja muudes andmeallikates olevate andmete  avalikud väljundid kaardivaates, detailandmeotsingus ja ka ruumiandmeteenustena. Kaardirakenduse aluseks on Geoserveri ruumiandmete teenused, mida saab tarbida ka erinevates formaatides (WMS, WFS).

Keskkonnaportaali avaandmete failihoidla

Keskkonnaportaali avaandmete (failide ja andmeteenused) jagamisteenuste keskkond (KAIA), mille kaudu tehakse kättesaadavaks Keskkonnaagentuuri väärtuslikud avaandmed vastavalt avaandmete direktiivile. Sisaldab hetkel ilma valdkonna meteoroloogilisi seire andmeid, ohtliku ilma hoiatusi, meteoroloogiliste radarite andmeid ja mudelprognoose ning hüdroloogilist mudelprognoosi. Keskkond on A-DOK platvormil arendatud kasutajaliides, mis esitab ja annab meteoroloogiliste avaandmete (sh failide) allalaadimisvõimekuse Riigipilve S-3 failihoidlast. Ühe päringu piirang on 100Gb ja teenus vastab ISKE K1T1S0.

Teemalehed

Konkreetse teema (nt vesi, jäätmed, kooreürask) ülevaated, analüüsid, kaardikihid ning muud faili kujul olevad andmete levitused. Lisaks ka viited välistele andmeallikatele või täiendavale infole.