Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium sõlmisid 2021 lõpus koostöökokkuleppe, mis lähtub ühisest huvist minna üle andmepõhisele aruandlusele reaalajamajanduse kontseptsiooni raames pakendi, jäätmete, õhu- ja veearuannetel. 2023. aastal lisandus metsaaruandluse projekt.

Andmepõhine aruandlus tähendab, et otse ettevõtete majandustarkvarast saab vajalikud andmed turvaliselt riigiasutusele edastada. Selleks tuleb andmed standardiseerida ning luua võimekus andmete masinloetaval kujul esitamiseks ja vastu võtmiseks. Ettevõtete jaoks kelle ei ole mõistlik või kes ei soovi otse tarkvarast andmeid esitada jääb alles võimalus andmete esitamiseks iseteeninduskeskkonna kaudu.

Andmepõhise aruandluse tulemusel:

  • Saavad ettevõtted mugava ja automaatse aruandluse. Nad ei pea riigiasutustele eraldi ja dubleerivaid aruandeid esitama, vaid info liigub riigile jooksvalt.

  • Kasvab võimekust valdkonna juhtimisel. Riik saab andmed kiiremini (nt kuupõhiselt või reaalajas) ja saab kasutada neid kasutada nii operatiivselt järelevalves kui muude sisuliste probleemide lahendamiseks.

  • Riik ja teised andmete kasutajad nagu nt kohalikud omavalitsused saavad valdkonda paremini planeerida ja suunata ressurss nendesse valdkondadesse, kus on tegelikult probleeme.

 

Projektide ajakava

  • 2022-2023 Ettevalmistavad tegevused ja analüüsid;

  • 2023-2024 IT- arendused ja piloteerimine;

  • 2025+ Rakendamine (live), sõltuvalt pilootide tulemustest.

Projektide eelarve 2024. aastal

  • 1 108 950 eurot

 

Täpsema huvi korral võta ühendust vastava valdkonna projektijuhiga või üldistes küsimustes andmepõhise aruandluse projektijuhiga.

 

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

Kontakt

Alar Valdmann
Projektijuht
E-mail: Tel: 626 2710
Avaldatud: 31.03.2023  /  Uuendatud: 15.05.2024