Liigu edasi põhisisu juurde

Andmepõhise pakendiaruandluse projekt


Pakendiaruandluse reaalajamajanduse projekti raames on kavas luua lisaks praegusele pakendiregistri (PAKIS) iseteeninduskeskkonnale x-tee põhine andmevahetusvõimekus. Antud digilahenduse eesmärk on vahendada reaalajalähedaselt masin-masin liidese kaudu pakendiaruandlusega seonduvaid andmeid, et vähendada seeläbi aruandjate aruandlusandmete esitamisele kuluvat tööaega ja tagada riigile kvaliteetsete ning ajakohaste andmete esitamine võimalikult vähese ressursikuluga. Sellise lahendusega saab sisestada, vaadata ja muuta masin-masin liidestuse kaudu otse ettevõtja infosüsteemi (nt raamatupidamis- või majandustarkvara) ja PAKISe vahel andmeid.

Antud lahendus on vajalik, kuna aasta jooksul sisestatakse ettevõtjate poolt PAKISesse käsitsi keskmiselt  40 plastkandekottide aruannet  ning 100 pakendiaruannet. Lisaks  imporditakse CSV failist TKOde poolt  keskmiselt 4000 pakendiaruannet aastas. Taaskasutustõendeid sisestatakse käsitsi ja importides CSV failist kokku ca 2000-3000. Lähteandmed on reeglina pakendiettevõtja ettevõttesisesesse infosüsteemi juba sisestatud, mis tuleb hiljem riiklikusse süsteemi käsitsi sisestada  ja sellega kaasneb halduskoormus. X-tee teenuste loomine võimaldab loobuda käsitsi andmete sisestamisest.

Kuna pakendivaldkonnas on mitmeid muutusi lähiajal tulemas tulenevalt õigusraamistiku muutustest, siis esimeses etapis keskendutakse järgmistele teemadele:

  • plastkandekottide aruandlus

  • pakendijäätmete taaskasutustõendid

  • pakendiaruandlus

Tegevuste läbiviimisel juhindutakse, et aastal 2023 püütakse tekitada lahendus riigipoolseks vastuvõtuks ning aastal 2024 keskendutakse ettevõtjapoolse lahenduse tekitamisele.

Kontakt

Täpsema huvi korral võta ühendust andmepõhise pakendiaruandluse projektijuhiga:

Monika Kont
e-post: @email
tel: 5694 5255