Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas Keskkonnaagentuur, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut Avaldatud: 30.12.2021  /  Uuendatud: 02.04.2024

Ilmanähtusi on Eestis mõõdetud juba 18. sajandi lõpust alates, täpsemalt aastast 1865, mil loodi Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium.

IlmajaamMeteoroloogilisi andmeid leiab TÜ observatooriumi aastaraamatutest (alates 1866. a.), „Meteoroloogia aastaraamatutest Eesti Vabariigi kohta” (1921–1937), teatmikest (nt „Климатологический справочник СССР, 1954. Выпуск 4”), agrometeoroloogilistest bülletäänidest, meteoroloogilistest ülevaadetest jne.

Alates 2010. aastast antakse meteoroloogia aastaraamatuid välja elektroonilisel kujul.