Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Teemad
Avaldamise aeg

Jäätmete ringlussevõtu võimekuse analüüs

Keskkonnaagentuur 27.06.2022

Analüüs annab vastuse, kui suured käitlusvõimsused (eelkõige ringlussevõtt) on meil erinevate suuremate jäätmeliikide osas olemas ja kui suur võimekuse osa on meil puudu. Info on vajalik planeerimaks meetmeid ja vahendeid riigi jäätmekavas, sh erinevate toetusmeetmete suunamist.

Loe edasi

Keskkonnaülevaade

Keskkonnaagentuur 22.06.2022

Keskkonnaülevaade on väljaanne, mis räägib Eesti keskkonnaseisundist ja keskkonnale avaldatavast survest. Ülevaatesse on kogutud kõige olulisemad keskkonnavaldkonda puudutavad teemad, et anda võimalikult lai ülevaade meid ümbritsevast.

Loe edasi

Metsa aastaraamatud

Keskkonnaagentuur 20.06.2022

Keskkonnaagentuuri koostatav aastaraamat esitab statistilist informatsiooni Eesti metsandussektori kohta.

Loe edasi

Rõngastusstatistika

Keskkonnaagentuur 20.06.2022

Matsalu rõngastuskeskuses kogutavad andmed on nüüdsest kantud interaktiivsetele graafikutele ja kaartidele. Interaktiivne sisu võimaldab muuhulgas lindude kohta saadud andmeid sorteerida liigi, vanuse ning rõngastuse aja ja koha järgi.

Loe edasi

Valglate andmestiku loomine (2021)

Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus 19.04.2022

Keskkonnaportaali kaardirakenduses on avalikustatud tänapäevase kõrgusmudeli alusel modelleeritud valglate ja vesikondade kaardikihid. Teadmine, kui suur ja milline on veekogude toiteala ehk valgla, on nende kaitseks, haldamiseks ja teaduslikuks uurimiseks ülioluline, sest valglast sõltub, kui pa

Loe edasi

Kaugseire Eestis

Tartu Observatoorium, Keskkonnaagentuur 31.01.2022

Artiklikogumik "Kaugseire Eestis" on sari, mille eesmärk on anda ülevaade keskkonna kaugseire uurimissuundadest ja uuringutulemuste rakendustest Eestis.

Loe edasi

Eesti keskkonnaseire ülevaated

Keskkonnaagentuur 24.01.2022

Eesti riikliku keskkonnaseire aruandluse põhjal tehakse iga-aastaselt kokkuvõtteid seiretulemustest. Nende väljaannete ja ülevaadetega esitatakse keskkonnaseisundit ja selle muutusi iseloomustavaid andmeid ja suundumusi ning mõtestatakse nende põhjuseid.

Loe edasi