Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Väljaandja
Teemad
Kuupäev

Ulukiasurkondade seisund

Andis välja Keskkonnaagentuur | 20.03.2024

Kaardilugude kogumik „Ulukiasurkondade seisund“ täienes kaardilooga „Väikekiskjate asurkondade seisund. Lühikokkuvõte 2023 aasta aruandest“. Kogumikus on kaardilood jahiulukite asurkondade seisundite kohta. Kaardilugusid uuendatakse iga-aastaselt seiretulemuste põhjal.

Loe edasi

Eesti maahõive kaardistus 2023

Andis välja Keskkonnaagentuur | 10.01.2024

Eesti maahõive 2023 kaardistuse eesmärgiks on anda ülevaade, kui suur osa Eesti pindalast on erinevate objektide poolt hõivatud. Töö käigus valmisid Microsoft Excelil põhinevad statistika tööriistad ning maahõivet iseloomustavad kaardikihid.

Loe edasi

Euroopa kliimaraport 2022

Andis välja Keskkonnaagentuur | 20.03.2024

Kliimamuutuse mõjud Euroopale on suured, kuid taastuvate energiaallikate kasv annab tulevikulootust. Euroopa kliimaraport 2022 näitab, kuidas Euroopa on alates 1980. aastatest soojenenud maailma keskmisest kaks korda enam.

Loe edasi

Looduskaitse arvudes

Andis välja Keskkonnaagentuur | 19.03.2024

Värskest 2022. aasta Keskkonnaagentuuri looduskaitse ülevaatest selgub, et Eesti pindalast (koos territoriaalmerega) on endiselt kaitse all 23 protsenti ning maismaal on kaitsealust territooriumi 19,6 protsenti.

Loe edasi