Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade


Riikliku keskkonnaseire eesmärk on saada ülevaade riigi keskkonna seisundist ja selle pikaajalistest muutustest, tagada välislepingutest ning riigisisestest õigusaktidest tulenevate keskkonnaseisundi seire kohustuste täitmine ja hinnata riiklike tegevus-, arengu- ja korralduskavade täitmise mõju keskkonnaseisundile ja selle muutustele. Riiklikku keskkonnaseiret viiakse ellu pikaajalise riikliku keskkonnaseire programmi alusel.

Keskkonnaseire programmi juurde koostatud kaardiloos saab igaüks ise vaadata, kas tema kodukoha lähedal mingisuguseid proove võetakse või vaatlusi tehakse. Eesti kaardile on kantud kõikide allprogrammide seirekohad ja lühidalt kokku võetud iga seire eesmärk ja ülesanded. 

Riikliku keskkonnaseire programm jaguneb 12 allprogrammiks (järgnevad lingid viivad kaardiloos otse vastava seire kaardile):

 1. Meteoroloogiline ja hüdroloogiline seire
 2. Välisõhu seire
 3. Põhjavee seire
 4. Pinnavee seire
 5. Mereseire
 6. Elustiku mitmekesisuse ja maastike seire
 7. Metsaseire
 8. Kompleksseire
 9. Kiirgusseire
 10. Seismoseire
 11. Mullaseire
 12. Tugiprogramm

Allprogrammide detailsemad sisukirjeldused leiad Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

Seiretulemustega saad tutvuda SIIN.

Täpsemat infot tehtud seirete ning tulemuste kohta leiate keskkonnaseire infosüsteemist KESE. KESE on riikliku keskkonnaseire programmi ja sellega seonduvate keskkonna uuringute-projektide raames kogutud keskkonnaseisundi andmestikku koondav andmekogu. KESE infosüsteemi kantud seiretulemustega on võimalik tutvuda igaühel (seirehuvilise roll) ilma sisse logimata.

 

Avaldatud: 16.05.2024