Liigu edasi põhisisu juurde

Hetkeolukord ja probleemid jäätmeandmete haldamisel


Jäätmeandmete haldamise süsteem ei vasta enam riigi vajadustele. Andmete kogumine ei ole oma hõlmatuse, detailsuse, kiiruse ja kvaliteedi poolest piisavalt usaldusväärne ning puudub piisav järelevalve ja jõustamine. Andmed nii juhtimisotsusteks kui järelevalvetoiminguteks on rohkem kui 1,5 a (kohati kuni 2,5 a) vanused. Andmete kasutamine sisuliste eesmärkide (nt jäätmetekke vähendamine, jäätmete liigiti kogumine ja ringlussevõtt) saavutamiseks on alarakendatud, sest andmete töötlemine on aeglane ja liialt käsitööd nõudev nii ettevõtetele kui riigile.

 

Andmepõhine jäätmearuandlus pakub lahendusi


Jäätmeandmete haldamise probleemide lahendamiseks on kavas võtta kasutusele andmepõhine aruandlus ja töölauad, mis lahendavad andmekvaliteedi ja -detailsuse, andmete töötlemisele kuluva ajamahu, andmete värskuse ning läbipaistvuse ja usaldusväärsuse probleemid. Selle tulemusel:

  • Ettevõtted saavad mugava ja automaatse aruandluse. Nad ei pea riigiasutustele eraldi ja dubleerivaid aruandeid esitama, vaid info liigub riigile jooksvalt.

  • Kasvab võimekust valdkonna juhtimisel (andmepõhine juhtimine). Riik saab andmed kiiremini (nt kuupõhiselt või reaalajas) ja saab kasutada neid kasutada nii operatiivselt järelevalves kui muude sisuliste probleemide lahendamiseks (nt jäätmete ringlussevõtt).

  • Riik ja kohalikud omavalitsused saavad valdkonda paremini planeerida ja suunata ressurss sinna, kus on tegelikult probleeme.

  • Kogu jäätmete liikumise ahel muutub jälgitavaks ja ettevõtete ärisaladus on piisavalt kaitstud.

  • Avalikkuse jaoks muutuvad jäätmekäitluse andmed usaldusväärsemaks ja läbipaistvamaks, kuna need liiguvad kiiremini ning tehakse suuremas mahus avalikuks.

  • Inimeste motivatsioon jäätmeid liigiti koguda kasvab, kui nad näevad, et nende liigiti kogutud jäätmetest tehakse uusi tooteid või kasutatakse neid muul kasulikul eesmärgil.

 

Andmepõhise jäätmearuandluse projekt


Projektiga luuakse andmepõhisel aruandlusel toimiva jäätmearuandluse teenuse kirjeldus ja katsetatakse teenust enne IT-lahenduste tellimist. Seejärel valmivad andmepõhise aruandluse vastu võtmise ja ärianalüütika töölaudade eksperimentaalarendused ning koostatakse tegevuskava ja täpsustatakse investeeringute vajadus jäätmearuandluse andmepõhise mudeli rakendamiseks alates 2025. aastast.

Kontakt

Täpsema huvi korral võta ühendust andmepõhise jäätmearuandluse projektijuhiga:

Alar Valdmann
e-post: @email
tel: 626 2710