Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Teemad
Avaldamise aeg

H. Tooming. Bibliograafia

Eesti Geograafia Selts, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, Eesti Maaviljeluse Instituut 30.12.2021

2007. aastal ilmunud bibliograafia annab ülevaate Eesti ühe tuntuima geofüüsiku professor Heino Toominga töödest. Mahukas, enam kui 600 kirjega ülevaade sisaldab nii H. Toominga kirjutatud raamatuid, toimetatud kogumikke, teaduslikke ja populaarteaduslikke artikleid kui ka käsikirju.

Loe edasi

Eesti lumikatte teatmik

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, Eesti Maaviljeluse Instituut 30.12.2021

Eesti looduse üheks lahutamatuks osaks on talvine lumikate. Lumikate integreerib endas mitme kuu ilmastikuolud, olles seetõttu heaks kliimamuutuste indikaatoriks.

Loe edasi

Eesti kiirguskliima teatmik

Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon, EV Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur 30.12.2021

Teatmik on kokkuvõte Eesti meteoroloogide viimase poole sajandi päikesekiirguse mõõtmistest ja peaks pakkuma huvi paljude elualade esindajatele, nagu näiteks meteoroloogid, klimatoloogid, bioloogid, põllumehed, arhitektid, helioenergeetikud ja meedikud.

Loe edasi

Eesti ilma riskid

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 30.12.2021

Raamat annab ülevaate ekstreemsetest ilmanähtustest, nende sagedusest ja territoriaalsest jaotumusest ning tutvustab asjakohaseid mõisteid.

Loe edasi

Meteoroloogia aastaraamatud

Keskkonnaagentuur, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 30.12.2021

Ilmanähtusi on Eestis mõõdetud juba 18. sajandi lõpust alates, täpsemalt aastast 1865, mil loodi Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium.

Loe edasi

Veekasutuse koondülevaated

Keskkonnaagentuur 29.12.2021

Veekasutus on veekogust või põhjaveekihist vee võtmine, aga ka heitvee veekogusse tagasijuhtimine. Lisaks kuulub selle mõiste alla veekogu kasutamine majanduslikul eesmärgil (nt elektritootmiseks) või muul moel. Vee kasutamist reguleeritakse vee- või kompleksloaga.

Loe edasi