Liigu edasi põhisisu juurde

Vesi mõjutab paljude asutuste ja ettevõtete igapäevatööd ning üksikisikute elukorraldust. Millises seisundis on minu kodukoha pinna- või põhjavesi, kas jätkub vaba veeressurssi uue tootmise või elamupiirkonna arendamiseks, kas esineb üleujutusi, kus on lähim puurkaev või pinnaveehaare.

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

Läänemere seisund pole paranenud

Kliimaministeerium 31.10.2023

Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOMi) täna avaldatud Läänemere seisundihinnangu aruande kohaselt pole mere seisund viimase kuue aasta jooksul paranenud. Hinnatud kalavarudest on heas seisundis vaid merilest, Liivi ja Botnia lahe räim ning Botnia lahe rääbis.

Loe edasi

Keskkonnanäitajad

Vaata kõiki teemal Vesi

Nitraat põhjavees

Keskkonnaagentuur 09.04.2023

Nitraaditundlik on ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada põhjavees nitraatioonisisalduse, mis ületab 50 milligrammi liitris, või kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud veekogu eutrofeerumise või eutrofeerumisohu.

Loe edasi

Põhjaveekogumite seisund

Keskkonnaagentuur 09.04.2023

2020. aastal koostas Eesti Geoloogiateenistus Eesti põhjaveekogumite seisundite hinnangu, mille tulemuste põhjal paigutus 74% Eesti põhjaveekogumitest heasse seisundisse (nendest heas, kuid ohustatud seisus oli 43%) ning 26 % põhjaveekogumitest oli hinnatud halba seisundisse

Loe edasi

Rannikuveekogumite seisund

Keskkonnaagentuur 09.04.2023

Indikaator näitab Eesti rannikuveekogumite ökoloogilise seisundi hinnangut eesmärgi (vähemalt hea ökoloogiline seisund) suhtes. Ökoloogilise seisundi hindamise põhimõtteid on kirjeldatud indikaatori pinnaveekogumite seisund juures.

Loe edasi

Publikatsioonid

Vaata kõiki teemal Vesi

Veemajanduskavade 2022–2027 kaardilugu

15.11.2023

Kaardilugu on toetavaks abivahendiks perioodi 2022-2027 veemajanduskavadest lühiülevaate saamisel. Kaardilugu tutvustab pinna- ja põhjavee seisundit ning selle seisundi parandamiseks kavandatud meetmeid.

Loe edasi
Andmeallikad
Õigusaktid

Pinnaveega seotud seadusandlus:

Põhjaveega seotud seadusandlus:

Heit- ja reoveega seotud seadusandlus:

Normid ja aruandlus:

Direktiivid ja konventsioonid: