Liigu edasi põhisisu juurde

Vesi mõjutab paljude asutuste ja ettevõtete igapäevatööd ning üksikisikute elukorraldust. Millises seisundis on minu kodukoha pinna- või põhjavesi, kas jätkub vaba veeressurssi uue tootmise või elamupiirkonna arendamiseks, kas esineb üleujutusi, kus on lähim puurkaev või pinnaveehaare.

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

TOP 6 tähelepanekut 2022. aasta pinnavee seisundi tulemustest

Keskkonnaagentuur 28.09.2023

Keskkonnaagentuur hindab igal aastal Eesti pinnaveekogumite seisundit ja koostab tulemustest ülevaate. Eesmärk on saavutada kõikide Eesti veekogumite vähemalt hea koondseisund, mis tähendab, et vee-elustik ja vee keemiline koostis on inimkoormuse poolt vähe mõjutatud.

Loe edasi

Keskkonnanäitajad

Vaata kõiki teemal Vesi

Nitraat põhjavees

Keskkonnaagentuur 09.04.2023

Nitraaditundlik on ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada põhjavees nitraatioonisisalduse, mis ületab 50 milligrammi liitris, või kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud veekogu eutrofeerumise või eutrofeerumisohu.

Loe edasi

Põhjaveekogumite seisund

Keskkonnaagentuur 09.04.2023

2020. aastal koostas Eesti Geoloogiateenistus Eesti põhjaveekogumite seisundite hinnangu, mille tulemuste põhjal paigutus 74% Eesti põhjaveekogumitest heasse seisundisse (nendest heas, kuid ohustatud seisus oli 43%) ning 26 % põhjaveekogumitest oli hinnatud halba seisundisse

Loe edasi

Rannikuveekogumite seisund

Keskkonnaagentuur 09.04.2023

Indikaator näitab Eesti rannikuveekogumite ökoloogilise seisundi hinnangut eesmärgi (vähemalt hea ökoloogiline seisund) suhtes. Ökoloogilise seisundi hindamise põhimõtteid on kirjeldatud indikaatori pinnaveekogumite seisund juures.

Loe edasi

Publikatsioonid

Vaata kõiki teemal Vesi

Hüdroloogiline aastaraamat 2022

Keskkonnaagentuur 14.03.2023

2022. aasta hüdroloogiline aastaraamat annab ülevaate möödunud aasta jõgede ja järvede olukorrast, toob välja huvitavamad hüdroloogilised sündmused ja valdkonna tähtsamad üritused.

Loe edasi
Andmeallikad
Õigusaktid

Pinnaveega seotud seadusandlus:

Põhjaveega seotud seadusandlus:

Heit- ja reoveega seotud seadusandlus:

Normid ja aruandlus:

Direktiivid ja konventsioonid: