Liigu edasi põhisisu juurde

Muld ja selle seisund on äärmiselt oluline ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede pakkumise seisukohast, eriti nn reguleerivate ja säilitavate hüvede osas, mis on vajalikud kvaliteetse elukeskkonna ja ökosüsteemide toimimise ning toiduohutuse ja toiduga kindlustatuse tagamiseks.

Ülevaade


Mullaseire ülesanne on selgitada ja mõista muldades toimuvate looduslike tingimuste põhjustatud muutuste iseärasusi ning jälgida inimtegevusest tuleneva mõju määra mullastikule. Oluline on uurida muldadele kahjulikke tegureid, et selgitada neist tulenevate muutuste mõju keskkonnaohtlikkust. Mullaseire laiemad eesmärgid Euroopa Liidu tasandil on mulla viljakuse parandamine, inimeste tervisele ja keskkonnale ohu vähendamine, kliimamuutuste mõju leevendamiseks ja sellega kohanemiseks võimaluste pakkumine ning mulla tervendamisega seotud võimaluste ergutamine.

Euroopa Liidu mullastrateegiast tulenevalt seatakse lähitulevikus mulla hea seisundi ning maahõive eesmärgid ja rakendatakse vastavad meetmed.

Maahõive kontseptsiooni väljatöötamine on Eestil alles ees. Esmase ülevaate maahõivest annab Keskkonnaagentuuris ETAKi (Eesti Topograafiline Andmekogu) andmete alusel tehtud analüüs sellest, kui palju on Eesti pinnast kaetud tehisobjektidega. Samuti on sisutamisel maahõivehierarhia, et prioriseerida, kus milline maakasutus tuleb tagada – millised alad tuleb säilitada looduslikena, kus tuleb tagada toidutootmine, kus tuleb taastada süsinikurikkad kooslused ning kus võib loodust ja elukeskkonda kahjustamata nt tuuleparke arendada.

 

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

Milline on meie mulla tervis?

Keskkonnaagentuur 19.09.2023

Millised on mullas toimuvad muutused, kuidas need peegeldavad keskkonnas toimuvat ning mil määral on muld inimtegevusest mõjutatud? Vastused saab Keskkonnaagentuuri koordineeritud mullaseire tulemustest.

Loe edasi

Metsamullast metsakasvukohatüübini

Endla Asi, Keskkonnaagentuur 19.05.2021

Keskkonnaagentuuri pikaaegne endine spetsialist, metsavaldkonnas 50 aastat tegutsenud Endla Asi koostas mullaraamatu «Metsamullast metsakasvukohatüübini», mis suures osas sisaldab aastate jooksul kogutud ainulaadset mullaprofiilide fotomaterjali koos kirjeldustega.

Loe edasi