Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Teemad
Avaldamise aeg

Ulukiasurkondade seisund

Keskkonnaagentuur 19.07.2023

Kaardilugude kogumik „Ulukiasurkondade seisund“ täienes kaardilooga „Väikekiskjate asurkondade seisund. Lühikokkuvõte 2023 aasta aruandest“. Kogumikus on kaardilood jahiulukite asurkondade seisundite kohta. Kaardilugusid uuendatakse iga-aastaselt seiretulemuste põhjal.

Loe edasi

Ulukite arvukus ja küttimine

Keskkonnaagentuur 07.07.2022

Keskkonnaagentuuri värskest aruandest „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2023“ saab ülevaate ulukiasurkondades aastate jooksul toimunud muutustest ja nende põhjustest.

Loe edasi

Jahilindude uuringud ja inventuurid

Keskkonnaagentuur, Keskkonnateabe Keskus, Eesti Ornitoloogiaühing, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 16.12.2021

Siia koondatud aruanded annavad ülevaate jahilindude levikust, paiknemisest ja arvukusest.

Loe edasi

Väikekiskjate uuringud ja inventuurid

Keskkonnaagentuur, Keskkonnateabe Keskus, MTÜ Eesti Loodusuurijate Selts, MTÜ Naturalia, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 16.12.2021

Siia koondatakse rakendusuuringute aruanded, mis käsitlevad väikekiskjaid ja nendega seonduvaid probleeme.

Loe edasi

Suurkiskjate rakendusuuringud

Keskkonnaagentuur, Keskkonnateabe Keskus, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 16.12.2021

Uuringud on seotud Eesti suurkiskjate (karu, hunt, ilves) elupaiga kasutuse ja toitumisega, nende geneetikaga, samuti kahjustuste ekspertiiside parandamisega.

Loe edasi

Uluksõraliste rakendusuuringud

Keskkonnaagentuur, Keskkonnateabe Keskus, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, Eesti Maaülikool 16.12.2021

Uluksõraliste rakendusuuringute teemad keskendusid elupaigakasutusele eri aastaaegadel, asustustihedusele, kahjustuste hindamismetoodikatele, haigustekitajatele ja viljakusele ja seiremetoodikate parendamisele.

Loe edasi

Ulukite jäljevihik

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 01.01.2009

Käesolev “Ulukite jäljevihik” on mõeldud nii uudishimulikele loodusvaatlejatele, kui ka algajale jäljekütile.

Loe edasi
9 tulemust
Show at once: