Liigu edasi põhisisu juurde

Uluksõraliste rakendusuuringud

Väljaanded & ülevaated
Ulukid

metskitsUluksõraliste rakendusuuringute teemad keskendusid elupaigakasutusele eri aastaaegadel, asustustihedusele, kahjustuste hindamismetoodikatele, haigustekitajatele ja viljakusele ja seiremetoodikate parendamisele. Metssigade puhul uuriti ka nende mõju teistele liikidele.  

Eesti sõralistest (Artiodactyla) kuulub kolm liiki hirvlaste (Cervidae) sugukonda: põder (Alces alces), punahirv (Cervus elaphus) ning metskits (Capreolus capreolus). Metssiga (Sus scrofa) kuulub sigalaste (Suidae) sugukonda.

Kõik nimetatud on olulised jahiulukid. Eestis on kõikjal levinud põder, metskits ja metssiga. Punahirve leidub peamiselt saartel ja Lõuna- Eestis.