Liigu edasi põhisisu juurde
Uuringud ja aruanded
Andis välja Keskkonnaagentuur  /  Koostas Keskkonnaagentuur, Keskkonnateabe Keskus, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, Eesti Maaülikool Avaldatud: 16.12.2021  /  Uuendatud: 10.01.2024

metskitsUluksõraliste rakendusuuringute teemad keskendusid elupaigakasutusele eri aastaaegadel, asustustihedusele, kahjustuste hindamismetoodikatele, haigustekitajatele ja viljakusele ja seiremetoodikate parendamisele. Metssigade puhul uuriti ka nende mõju teistele liikidele.  

Eesti sõralistest (Artiodactyla) kuulub kolm liiki hirvlaste (Cervidae) sugukonda: põder (Alces alces), punahirv (Cervus elaphus) ning metskits (Capreolus capreolus). Metssiga (Sus scrofa) kuulub sigalaste (Suidae) sugukonda.

Kõik nimetatud on olulised jahiulukid. Eestis on kõikjal levinud põder, metskits ja metssiga. Punahirve leidub peamiselt saartel ja Lõuna- Eestis.