Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Väljaandja
Teemad
Kuupäev

Ehitus- ja lammutusjäätmete teke ja käitlemine

Andis välja Keskkonnaagentuur | 17.06.2024

UUS KESKKONNAPORTAALIS! Eestis on ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutuse tase kõrge. Sellest suure osa moodustab aga jäätmete kasutamine tagasitäiteks, samas kui jäätmehierarhia ja ringmajanduse seisukohast tuleks eelistada korduskasutust ja jäätmete materjalina ringlussevõttu.

Loe edasi

Asendusmetsastamine

Andis välja Keskkonnaagentuur | 04.06.2024

UUS ANALÜÜS KESKKONNAPORTAALIS! Asendusmetsastamiseks või istandike rajamiseks potentsiaalsete alade kaardistus.

Loe edasi

Eesti maahõive kaardistus 2023

Andis välja Keskkonnaagentuur | 27.06.2023

Eesti maahõive 2023 kaardistuse eesmärgiks on anda ülevaade, kui suur osa Eesti pindalast on erinevate objektide poolt hõivatud. Töö käigus valmisid Microsoft Excelil põhinevad statistika tööriistad ning maahõivet iseloomustavad kaardikihid.

Loe edasi

Äikese analüüsid

Andis välja Keskkonnaagentuur | 11.01.2023

Analüüsides antakse ülevaade erinevate aastate äikesehooaegadest. Ära on toodud välkude jaotus kuude kaupa, välgulöökide päevane ning ruumiline jaotus ja võrdlus varasemate aastatega.

Loe edasi

Jäätmete ringlussevõtu võimekuse analüüs

Andis välja Kliimaministeerium | 27.06.2022

Analüüs annab vastuse, kui suured käitlusvõimsused (eelkõige ringlussevõtt) on meil erinevate suuremate jäätmeliikide osas olemas ja kui suur võimekuse osa on meil puudu. Info on vajalik planeerimaks meetmeid ja vahendeid riigi jäätmekavas, sh erinevate toetusmeetmete suunamist.

Loe edasi