Liigu edasi põhisisu juurde
Tüüp
Teemad
Avaldamise aeg

Eesti õhukvaliteedi ülevaade

Keskkonnaagentuur 05.09.2022

Viimasel kümnendil on Eesti välisõhu kvaliteet oluliselt paranenud, kuid muutused on olnud erinevate saasteainete lõikes küllaltki erinevad. Õhuaruanne annab ülevaate Eesti õhukvaliteedist, peamistest saasteainetest ja nende mõjust inimese tervisele, heiteallikatest ning õhusaaste trendidest.

Loe edasi

Ulukite arvukus ja küttimine

Keskkonnaagentuur 07.07.2022

Keskkonnaagentuuri värskest aruandest „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2023“ saab ülevaate ulukiasurkondades aastate jooksul toimunud muutustest ja nende põhjustest.

Loe edasi

Jäätmete ringlussevõtu võimekuse analüüs

Keskkonnaagentuur 27.06.2022

Analüüs annab vastuse, kui suured käitlusvõimsused (eelkõige ringlussevõtt) on meil erinevate suuremate jäätmeliikide osas olemas ja kui suur võimekuse osa on meil puudu. Info on vajalik planeerimaks meetmeid ja vahendeid riigi jäätmekavas, sh erinevate toetusmeetmete suunamist.

Loe edasi

Keskkonnaülevaade

Keskkonnaagentuur 22.06.2022

Keskkonnaülevaade on väljaanne, mis räägib Eesti keskkonnaseisundist ja keskkonnale avaldatavast survest. Ülevaatesse on kogutud kõige olulisemad keskkonnavaldkonda puudutavad teemad, et anda võimalikult lai ülevaade meid ümbritsevast.

Loe edasi

Metsa aastaraamatud

Keskkonnaagentuur 20.06.2022

Keskkonnaagentuuri koostatav aastaraamat esitab statistilist informatsiooni Eesti metsandussektori kohta.

Loe edasi

Rõngastusstatistika

Keskkonnaagentuur 20.06.2022

Matsalu rõngastuskeskuses kogutavad andmed on nüüdsest kantud interaktiivsetele graafikutele ja kaartidele. Interaktiivne sisu võimaldab muuhulgas lindude kohta saadud andmeid sorteerida liigi, vanuse ning rõngastuse aja ja koha järgi.

Loe edasi