Liigu edasi põhisisu juurde

Kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuri uuringud riikliku aruandluse täitmiseks

Analüüsid
Mets

Metsavarise korjamineVastavalt kliimamuutuste raamkonventsioonile ja Kyoto protokollile on Eesti kohustatud aru andma kasvuhoonegaaside heitkogustest ja sidumisest maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) ja KP LULUCF valdkondades. Heitkogused ja sidumine tuleb hinnata kõigi süsinikuvoogude, sealhulgas ka puistu varises ja mullas akumuleeruva süsiniku osas.

Siintoodud projektide eesmärgiks on olnud laiaulatuslike süstemaatilisekt kavandatud uuringute tegemine, et laiendada riigispetsiifiliste andmete kogumist metsa süsinikuvoogude komponentide osas. Nende projektide täitmise tulemusena saadi väärtuslikke andmeid metsavarise voogude süsinikuvaru kohta erinevates metsaökosüsteemides, mille baasil oli võimalik asuda välja töötama Eesti metsade aastast puistuvarise voogu kirjeldavat dünaamilist mudelit. 

Lisaks puistu peenvarise voogude uuringutele toimusid ka detailsed uuringud metsamulla süsinikuvoogude osas, mis on ühtlasi ka sisendiks mullasüsiniku muudu uuringutele Eesti erinevates metsaökosüsteemides. Metsaökosüsteemide süsinikuvood ja süsinikuvoogude muutudes on olulisel kohal ka säästva metsanduse indikaatoritena.