Liigu edasi põhisisu juurde

Mets katab 50% Eesti maismaast ning on seega oluline keskkonnakujundaja. Mets on paljude taimede kasvukoht ning loomade elupaik, aga ka koht, kus puhata ja lõõgastuda. Samas on mets ka olulisim taastuv loodusvara ning toorainebaas energeetikale ja tööstusele, andes tööd ja leiba mitmekümnele tuhandele inimesele.

Hiljutised uudised

Vaata kõiki

Keskkonnaamet veendus Eestisse toodavate metsataimede päritolus

Keskkonnaamet 26.10.2023

Eestis on siseriiklikult kehtestatud metsataimede kasvatajatele ja edasimüüjatele aruandluskohustus. Nüüd on Keskkonnaamet kätte saanud saatelehed Saksa põllumajandusministeeriumist, mis kinnitavad, et Saksamaalt on Eestisse toodud nimelt Eestist pärit seemnetest kavavatatud taimi.

Loe edasi

Keskkonnanäitajad

Vaata kõiki teemal Mets

Metsamaa osakaal Eestis

Keskkonnaagentuur 09.04.2023

Eesti topograafia andmekogu (ETAK) 2020. a väljavõtte alusel on Eestis metsamaad 2 342 961 ha ehk 51,8% Eesti territooriumist. Kui Võrtsjärv ja Peipsi järve Eestile kuuluv osa välja jätta, siis katab metsamaa Eestimaast koguni ligi 54%.

Loe edasi

Publikatsioonid

Vaata kõiki teemal Mets

Metsa aastaraamatud

Keskkonnaagentuur 20.06.2022

Keskkonnaagentuuri koostatav aastaraamat esitab statistilist informatsiooni Eesti metsandussektori kohta. Väljaanne sisaldab metsaomandi, -varude, -uuendamise, -tulekahjude, metsa tervisliku seisundi ja õigusnormide eiramisega seonduvaid peatükke ning teavet metsaga seotud raietest, jahindusest ja majandusest.

Loe edasi

Kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuri uuringud riikliku aruandluse täitmiseks

Keskkonnaagentuur 20.01.2022

Vastavalt kliimamuutuste raamkonventsioonile ja Kyoto protokollile on Eesti kohustatud aru andma kasvuhoonegaaside heitkogustest ja sidumisest maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) ja KP LULUCF valdkondades. Heitkogused ja sidumine tuleb hinnata kõigi süsinikuvoogude, sealhulgas ka puistu varises ja mullas akumuleeruva süsiniku osas.

Loe edasi