Liigu edasi põhisisu juurde
Väljaanded ja ülevaated
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 20.06.2022  /  Uuendatud: 19.03.2024
Kaasik
Kasemets Jüri Pere

Aastaraamat „Mets“ on Keskkonnaagentuuri poolt koostatav väljaanne, mis esitab statistilisi koondandmeid Eesti metsade ja metsasektori kohta. Metsandusstatistiline aastaraamat ilmub alates 1994. aastast ja selle eesmärgiks on pakkuda lugejale terviklikku statistilist ülevaadet metsadest ja metsasektorist ühest kohast ning olla esmaseks infoallikaks erinevatele huvigruppidele.

Tegemist on kõige põhjalikuma iga-aastase statistilise kokkuvõttega Eesti metsadest ja metsandusest. Aastaraamat annab põhjaliku ülevaate meie metsade seisundi ja kasutamise ning jahinduse, metsa- ja puidutööstuse, aga ka rahvusvahelise metsandusstatistika kohta. 

Väljaandes esitatakse andmed eesti- ja ingliskeelsete tabelitena ning parema arusaadavuse huvides ka illustreerivate joonistega. Iga peatüki juurde kuulub tutvustav tekst, mis käsitleb peatükis esitatud andmete kogumist ja peamisi suundumusi valdkonnas. Andmete olemasolul on esitatud pikemad aegread ja viimase aasta andmed maakonniti või mõnes muus asjakohases jaotuses.