Liigu edasi põhisisu juurde

Keskkonnaseire

Keskkonnaseire

väike lind

Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi, vaatlusandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist, vaatlustulemuste analüüsimist ning muutuste prognoosimist.

 

Riikliku keskkonnaseire eesmärk on saada ülevaade riigi keskkonna seisundist ja selle pikaajalistest muutustest, tagada välislepingutest ning riigisisestest õigusaktidest tulenevate keskkonnaseisundi seire kohustuste täitmine ja hinnata riiklike tegevus-, arengu- ja korralduskavade täitmise mõju keskkonnaseisundile ja selle muutustele. Riiklikku keskkonnaseiret viiakse ellu pikaajalise riikliku keskkonnaseire programmi alusel.

Igal inimesel on võimalus ka ise vaadata, kas tema kodukoha lähedal mingisuguseid proove võetakse või vaatlusi tehakse. Kõige parem koht selleks on riikliku keskkonnaseire programmi juurde koostatud kaardilugu, kus kaardil on võimalik näha seirekohtasid ning samas on lühidalt kokku võetud iga seire eesmärk ja ülesanded.

Riikliku keskkonnaseire programm jaguneb 12 allprogrammiks:

 1. Meteoroloogiline ja hüdroloogiline seire
 2. Välisõhu seire
 3. Põhjavee seire
 4. Pinnavee seire
 5. Mereseire
 6. Elustiku mitmekesisuse ja maastike seire
 7. Metsaseire
 8. Kompleksseire
 9. Kiirgusseire
 10. Seismoseire
 11. Mullaseire
 12. Tugiprogramm

Allprogrammide detailsemad sisukirjeldused leiad Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

Täpsemat infot tehtud seirete ning tulemuste kohta leiate keskkonnaseire infosüsteemist KESE. KESE on riikliku keskkonnaseire programmi ja sellega seonduvate keskkonna uuringute-projektide raames kogutud keskkonnaseisundi andmestikku koondav andmekogu. KESE infosüsteemi kantud seiretulemustega on võimalik tutvuda igaühel (seirehuvilise roll) ilma sisse logimata.