Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti looduse infosüsteem (EELIS) on riigi infosüsteemi andmekogu loodusandmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks. 

EELISes toimub endisesse keskkonnaregistrisse kuuluvate looduskaitse ja veega seotud valdkondade andmete haldamine. EELISes olevad andmed jagunevad:

  • õigusaktide kohaseid regulatsioone või piiranguid tekitavad objektid;
  • loodusväärtused (nt ürglooduse raamatu objektid, saarte nimestik, pärandkultuuriobjektid, Natura elupaikade andmestik).

EELISe andmete uuendamine toimub pidevalt vastavalt uute õigusaktide kinnitamisele, inventuuride andmete või andmestikes sisalduvate objektide seisundi kohta lisateabe laekumisel. Piiranguid põhjustavat infot võetakse vastu ainult kooskõlastatult Kliimaministeeriumi ja Keskkonnaametiga. Tähelepanuväärsete objektide infot (millest ei tulene otsest piirangut) võetakse vastu ka muudelt andmeandjatelt (nt teadusasutustelt) ja seda kooskõlastatakse vajaduse korral.

6. juunist 2022 on kehtetuks tunnistatud keskkonnaregistri seadus ning keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 395 alusel on asutatud andmekogu Eesti looduse infosüsteem. EELISe kasutaja ja teiste teenuste kasutajate jaoks sisuliselt midagi ei muutu. Registriobjekti ja registrikoodi loogika kasutamine jätkub samamoodi kui seni.

Seoses keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamisega muutub viide keskkonnaregistrile tühiseks. Edaspidi palume andmete kasutamisel viidata: „EELIS (Eesti looduse infosüsteem), Keskkonnaagentuur“.
 

Loe andmete kohta lähemalt:

liblikas põõsal

EELISe andmestikud

Detailne info...

öökull oksal

Ruumiandmete teenused ja EELISe kasutamine

Detailne info...

 

 

Avaldatud: 19.12.2021  /  Uuendatud: 04.04.2024