Liigu edasi põhisisu juurde

Hüdroloogilise seire andmestik

   Seirevõrk
Kontaktandmed  Mari Maltis, @email ilmajaamade ja radarite asukohtade viite pilt

 

Näita objekte kaardil

 
Valdkond Geoloogia. Hüdroloogia. Klimatoloogia
Piirkond Kogu Eesti
Juurdepääsuõigused PUBLIC
Lauter https://www.ilmateenistus.ee/
Andmekataloog Keskkonnaagentuuri andmekataloog
Autor Keskkonnaagentuur
Väljaandja Keskkonnaagentuur

 

Kirjeldus

Keskkonnaagentuuri operatiivsed hüdroloogilised seireandmed. Keskkonnaagentuuri hüdromeetriavõrgu püsiseirejaamade koosseisu kuuluvad 55 aktiivset hüdromeetriajaama jõgedel, 6 veetaseme jaama jõgedel ja järvedel ning 15 rannikumere veetasemejaama. Hüdroloogilist seiret teostatakse vastavalt hüdroloogilise seire allprogrammile, jaamade seireprogrammidele ja metoodilistele juhenditele.

 

Levitused ja andmete allalaadimine

Pealkiri Kirjeldus Vorming Ajaline täpsus Litsents
Aastaraamatud

Hüdroloogia ja soo aastaraamatud alates 1991. aastast.

PDF, HTML   CC-BY 4.0
Ajaloolised vaatlusandmed Vooluhulkade ja veetasemete ajaloolised andmed. CSV, HTML ööpäev CC-BY 4.0
Eesti vaatlusandmed XML formaadis Värsked seireandmed Eesti hüdromeetriajaamadest. XML, HTML tund CC-BY 4.0
Hüdroloogiliste seireandmete aegread Hüdroloogilise seire tunniandmete aegread. NB! Hetkel on saadaval f_hydroseire teenuses paari aasta andmed, kuid plaanis on avalikustada kõik andmed ja vastavad arendustööd on teostamisel.  JSON tund CC-BY 4.0
Mere vaatlusandmed Mereilma vaatlusandmed kaardi ja tabeli kujul. HTML   CC-BY 4.0
Operatiivsed vaatlusandmed Veetaseme, õhutemperatuuri ja veetemperatuuri andmed reaalajas. HTML tund CC-BY 4.0
Veetase navigatsioonikaardi nullist Veetase navigatsioonikaardi nullist. HTML tund CC-BY 4.0

 

 

Avaldatud: 15.01.2024  /  Uuendatud: 28.03.2024