Liigu edasi põhisisu juurde
Analüüsid
Andis välja Keskkonnaagentuur Avaldatud: 29.12.2021  /  Uuendatud: 07.02.2024

ÜleujutusaladKäesoleva töö eesmärk oli hinnata korduva kõrgveetaseme poolt mõjutatud rannikualasid ning määratleda korduva suurveega alad sisemaal.

Töö läbiviimise ajendiks on asjaolu, et 2004 a. keskkonnaministri määrusega kehtestatud suurte üleujutustega siseveekogude nimekiri (https://www.riigiteataja.ee/akt/765431) vajab üle vaatamist ja ajakohastamist. Korduva üleujutusega ala, mis on mere ääres, ei ole täna üheski õigusaktis defineeritud, samas on korduva üleujutusega alasid mererannikul oluline teada nii inimese ohutuse seisukohast, planeeringute tegemiseks/kinnitamiseks kui ka looduskaitselistel eesmärkidel.

Täna on korduva üleujutusega ala piiri määramine üldplaneeringu ülesanne, aga kuna paljudes kohalikes omavalitsustes (KOV) on see piir määratlemata, siis on oluline teada saada, kas on võimalik see lahendada ühtsetel alustel riiklikul tasandil või anda KOV-le ette täpsemad lähtekriteeriumid. Lähtekriteeriumite kirjeldamine oli samuti käesoleva töö üks eesmärke.

Analüüsis kasutati märgalade kaarte (ETAK ja TLÜ Ökoloogia Instituut) ja 2017−2018 Sentinel-1 ja -2 satelliitpiltidelt hinnatud vee ulatust.